Műszaki adatok és információk

Ellátott település: Budapest
Ellátott lakosság: 1,7 millió fő

Átlagosan keletkező szennyvíz: 

500-600 ezer m3/nap
Elvezetett szenny- és csapadékvíz: 240 millió m3/év
Biológiailag tisztított szennyvíz: 75 millió m3/év
Biológiailag tisztított szennyvíz aránya: 95%
A csatornahálózat hossza: 6026 km
Biológiai tisztítótelep: 3 db (2 db az FCSM által, 1 db a BKSZT Kft. által üzemeltetett)
1./ Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep kapacitása: 200 ezer m3
2./ Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep kapacitása:
80 ezer m3
Szenny- és csapadékvíz-átemelő telep: 10 szivattyútelep, 233 átemelő telep, 194 beemelő telep


Műszaki adatok:
(A 24/2013. (V.29.) NFM rendelet 4. számú mellékletének 7. pontja alapján)
 
Megnevezés Adat
a/ vízbázisok kapacitása (m3/nap) Nincs
b/ kitermelt víz mennyisége (m3/év) Nincs
c/ átvett víz mennyisége (m3/év) Nincs
c/ értékesített ivóvíz mennyisége (m3/év) Nincs
e/ hálózati vízveszteség (m3/év) Nincs
f/ szennyvíztisztító telepek száma (db) 2 db
g/ átemelők száma (db)  10 szivattyútelep, 233 átemelő telep,
194 beemelő telep
h/ szennyvíztisztító telepek névleges kapacitása 1./ Észak-pesti Szennyvíztisztító
Telep kapacitása: 200 ezer m3
2./ Dél-pesti Szennyvíztisztító
Telep   kapacitása: 80 ezer m3
i/ víziközmű-hálózat hossza (km) Csatornahálózat hossza: 5657 km
j/ meghibásodások száma (db/év) Üzembiztonságot veszélyeztető
meghibásodás nem volt.
Kisebb meghibásodások:
Csatornahálózat: 1713 db javítás,
3872 db dugulás-elhárítás;
Átemelőtelepek: 351 db szivattyútelepi,
32 átemelőtelepi,
45 beemelőtelepi meghibásodás;
Szennyvíztisztító-telepek: 3382 db