ISO

A Társaság 2001. január 1-jén bevezette az ISO 9001 és az ISO 14001 szabványok szerinti minőségbiztosítási és környezetközpontú irányítási rendszereit, melyek azóta is sikeresen működnek.

Integrált Irányítási Politika 

Az FCSM Zrt. az ország egyik legnagyobb víziközmű vállalata, tevékenysége révén pedig, az egyik legnagyobb környezetvédelmi szolgáltató is. Alapfeladatunk Budapest főváros és a környező települések szenny- és csapadékvíz elvezetése és tisztítása, valamint ár- és belvízkárok elleni védelme, amit a mindenkor hatályos jogszabályok és hatósági előírások szerint végzünk.
Alapvető célunk a szolgáltatás színvonalának és biztonságának folyamatos fejlesztése, a szenny- és csapadékvíz elvezetésbe és tisztításba bevont fogyasztók számának növelése, a környezetszennyezést megelőző módon, a lehető leghatékonyabb energiafelhasználásra törekedve, a dolgozók egészségvédelmét és biztonságát szem előtt tartva.

Ennek érdekében elköteleztük magunkat, hogy tevékenységeinket
  az ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási,
  az ISO 14001:2015 szabvány szerinti környezetközpontú irányítási,
  az OHSAS 18001:2007 szabvány szerinti munkahelyi egészségvédelmi és biztonság-irányítási,
  az ISO 50001:2011 energiairányítási,
  a Codex Alimentarius Annex CAC/RPC 1-1969, 2009 szerinti élelmiszer-biztonsági irányítási,
  továbbá az Angyalföldi Szivattyútelepen az 1221/2009/EK rendelet szerinti EMAS - Hitelesített környezetvédelmi vezetési

rendszerek szerint szervezzük.

Az FCSM Zrt. vezetősége és minden munkavállalója elkötelezett szolgáltatásaink minőségi színvonalának állandó javítása mellett.
Társaságunk vezetése a fenti célok elérése érdekében a következőket tartja a legfontosabbnak:
Az FCSM Zrt. vezetése példamutató és kezdeményező szerepet vállal az Integrált Irányítási Rendszer szervezésében, feladatának tekinti az Integrált Irányítási Politika megismertetését és megértetését a dolgozókkal.

Az FCSM Zrt. vezetése a teljes igénykielégítési folyamat biztosítása érdekében az alábbi feladatokat vállalja:
  • a vonatkozó törvényi és hatósági előírások betartása;
  • korrekt üzleti viselkedés, kölcsönös bizalom kialakítása az érdekelt felekkel;
  • gyors, pontos és rugalmas szolgáltatás;
  • a fogyasztók igényeinek felmérése és jogos észrevételek esetén azok teljesítése;
  • a tevékenységek végzéséhez szükséges műszaki és személyi feltételek biztosítása, folyamatos fejlesztése;
  • a felhasznált természeti erőforrások csökkentése, a környezeti szennyezések megelőzése és a környezeti teljesítmény javítása,
  • folyamatos fejlesztés a Társaság minden tevékenységi területén.
A Társaságunk alvállalkozóitól, beszállítóitól elvárja az általuk biztosított szolgáltatások és anyagok előírt követelményeinek garantálását.
Az FCSM Zrt. szolgáltatási tevékenységének minőségi és mennyiségi fejlesztését az egészséges környezet megteremtésével együtt kívánja elérni fogyasztóink, munkavállalóink, Budapest főváros és környéki lakosok megelégedettségére.