Locsolási kedvezmény

Ügyfeleinknek lehetőségük van locsolási kedvezmény igénybevételére. Ennek mértéke az elhasznált vízmennyiség után fizetendő szennyvízelvezetési díj 10%-a.
A kérelmet, a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt-nek a honlapról is letölthető nyomtatványok közül, a 4-es számú nyomtatványon kell benyújtani (postacím: 1426 Budapest 72 Pf.. 114.; személyesen: FCSM Ügyfélszolgálati Iroda, 1087 Budapest, Kerepesi út 19.).
A 10%-os kedvezmény, az igénylést követően, minden év május 1-jétől október 31-éig, automatikusan elszámolásra kerül.

Feltételei:

  • Igénylő csak az a lakossági fogyasztó* lehet, aki rendelkezik a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt-vel kötött érvényes, szolgáltatói szerződéssel, az ingatlan fővízmérője alapján a szennyvízelvezetési díj fizetésére kötelezett és nincs tartozása.
  • Ha az ingatlan az L4, L5, L6, L6A, valamint az Ü jelű, új (1999-es) kertövezetben fekszik, vagy helyi (kerületi) szabályozás esetén, annak építési övezeti előírása tiltja az ingatlan 50%-ot elérő beépítését és területének legalább 50%-án biológiailag aktív zöldfelülettel rendelkezik.
  • Víziközműből szolgáltatott ivóvizet használ locsolás céljára.


A locsolási kedvezményt a fogyasztó a bejelentést követő hónaptól már meg is kapja. Az igénylést nem kell évente megújítani.


*Lakossági fogyasztó:

a) a részben, vagy teljesen lakóépületként használt házas ingatlan tulajdonosa, bérlője, használója – kívéve az alábbi b) pont esetét -, aki az ingatlan fővízmérője alapján a szennyvízelvezetési díj fizetésére kötelezett,

b) az a) pontban említett ingatlan biológiailag aktív területeinek tulajdonosa, bérlője, használója, amennyiben a terület öntözésére elkülönített mellékvízmérővel rendelkezik, jogosult az ingatlan fővízmérője alapján nyújtott teljes kedvezményre. Biológiailag aktív az a terület, amely építménnyel vagy szilárd burkolattal nem fedett, a felület biológiailag produktum létrehozására képes, és legalább május 1-jétől október 31-éig kertkultúra céljára használatba veszik.