Támogatások

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 1995 óta, évenként, rendszeres támogatást biztosít nehéz anyagi körülmények között élő ügyfelei számára, segítve ezzel fizetőképességük megtartását. Társaságunk évente a „Hálózat – Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért” Alapítványon keresztül (2010-ben 200 millió forinttal), különféle támogatási formában segíti a rászorultakat.

Fontos tudni:

 • A támogatás minden esetben számlajóváírással történik,
 • A támogatási igényeket nem a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., hanem az előbbiekben említett alapítvány bírálja el, és a támogatást is a bíráló szervezet adja.
 • A jogosultságot igazoló igénylőlapokat, a kerületi önkormányzatok ügyfélszolgálati irodáin lehet felvenni, és a kitöltött igénylőlapot is ott kell leadni.


A támogatás formái a következők:

- Közüzemi díjkompenzáció,
- Hátralék-kiegyenlítő támogatás,
- Krízistámogatás.

Közüzemi díjkompenzáció:

Az igénylőlapokat egész évben, folyamatosan lehet leadni. Az úgynevezett támogatási időszak március 1-jétől a következő év február 28-áig tart. A jogosultság megállapítása esetén, a kérelem beadását követő hónaptól a következő év februárjáig automatikusan történik a jóváírás, február hónapban azonban, minden esetben új igénylést kell leadni. Díjkompenzációban csak az az ügyfél részesülhet, aki a kompenzáció összegével csökkentett számláit rendszeresen fizeti. A díjkompenzáció havi összege: 600 Ft.
Kompenzációra az a lakossági fogyasztó jogosult, aki a szennyvízelvezetési díjszámla kifizetésére kötelezett, és a díjkompenzáció igénylésének időpontjában ő maga, vagy családtagja a következő támogatási formák valamelyikében részesül:

 • időskorúak járadéka,
 • közgyógyellátási igazolvány,
 • lakásfenntartási támogatás,
 • gyermeknevelési támogatás,
 • kiegészítő családi pótlék,
 • rendszeres szociális segély,
 • ha a kérelmező igazoltan közhasznú munkát végez,
 • legfeljebb 30.000 Ft/fő nettó jövedelemmel rendelkezik a család.

Hátralék-kiegyenlítő támogatás:

Ezt a támogatási formát azon ügyfelek kérhetik, akik váratlan esemény miatt, átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe kerültek. A támogatás csak háromévenként vehető igénybe, és a hátralék kiegyenlítéséhez a fogyasztónak saját részt is vállalnia kell.
A támogatás odaítélését, minden esetben, környezettanulmány előzi meg. Ha az önrész fizetését a fogyasztó elmulasztja, akkor az alapítvány sem utalja át az esedékes összeget.
A hátralék-kiegyenlítő támogatás a kerületi önkormányzatok szociális, vagy családsegítő osztályain igényelhető.

Krízistámogatás:

Ezt a támogatási formát a kilakoltatás, vagy a szolgáltatás azonnali megszüntetésével fenyegetett, hátralékos fogyasztók igényelhetik. Ebben az esetben nincs szükség úgynevezett saját rész fizetésére, indokolt esetben e nélkül is megadja a támogatást az alapítvány. Feltétele a támogatás kifizetésének, hogy a bérleti jogviszony felmondásáról szóló határozatot a bérbeadó visszavonja. Ezzel kívánja biztosítani az alapítvány, hogy a támogatás átutalása ellenére se kerüljön utcára a család.
A krízistámogatás szintén a kerületi önkormányzatok szociális, vagy családsegítő osztályain igényelhető.