Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás

A 2011. évi CCIX. törvény 69§. (1) értelmében a nem lakossági felhasználó a víziközmű-szolgáltatóval kötött szerződésben foglaltak szerint részére víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizet az elvezetésre kerülő átlagos napi vízmennyiség alapján


a. közszolgáltatási szerződéses jogviszony esetében a felhasználási helyen biztosítandó szolgáltatási kapacitásért,
b.
a víziközmű-szolgáltatásba bekapcsolt ingatlanhoz biztosított kapacitás általa kezdeményezett bővítéséért,
c.
a víziközmű-szolgáltatás minőségének (a víz minőségi paramétereinek) általa igényelt emelése esetében, továbbá
d. az új bekötés megvalósítását megelőzően.

Nem kell víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizetnie a központi költségvetési szervnek és annak költségvetési intézményének, a helyi önkormányzatnak és annak költségvetési intézményének, valamint normatív állami támogatásban részesülő, közfeladatot ellátó, nem nyereség- és vagyonszerzési célt szolgáló egyéb intézménynek.

A fizetendő fejlesztési hozzájárulás mértékének megállapítása a szennyvíz-elvezetési igény, egyesített rendszerű csatornázás esetén a szenny- és csapadékvíz együttes elvezetési igénye alapján történik.

A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértéke jelenleg:

  • alapdíj, nem lakásépítési célú beruházás esetén     539.000 Ft + 27% áfa/m3/nap
  • alapdíj, lakásépítési célú beruházás esetén             269.500 Ft + 27% áfa/m3/nap
Nem lakossági felhasználók kérelme esetén lakáscélú beruházások víziközmű-fejlesztési hozzájárulását az alábbi vízigények figyelembevételével számítja ki a Szolgáltató:

 
Lakásméret Vízigény m3/nap
 - 39 m2 0,27
40 – 59 m2 0,32
60 – 99 m2 0,40
100 m2 - 0,51
Az egyesített rendszerű szennyvízhálózatba bevezetni kívánt csapadékvíz mennyiségének kiszámítása a következő:

A számítás, az Országos Meteorológiai Intézet 10 éves csapadékvíz-mennyiség 1 m2-re eső átlaga alapján történik, amely átlagszám évente változhat. Jelenleg ez a szám 0,535m3/nap egy m2-re. A képlet a következő: teljes fedettség m2*0,535/365=m3/nap. Az így kiszámított értéket kell megadni a bevezetni kívánt csapadékvíz-mennyiség helyén.