Számlainformáció és -magyarázat

Ügyfeleink többsége a Díjbeszedő Zrt. által kiállított számla alapján rendezi a szennyvízelvezetési szolgáltatásért járó díjat. Társaságunk készséggel áll rendelkezésre számlázással kapcsolatos kérdésekben, de a gyorsabb ügyintézés érdekében ajánlott, pl. adatváltozással, információkéréssel, reklamációval kapcsolatosan, a Díjbeszedő Zrt. lakóhely szerinti kirendeltségéhez fordulni. (ld. számlahátoldal, vagy www.dbrt.hu weboldal)

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy szennyvízmennyiség-mérő hiányában a szennyvízelvezetési számla alapja, a vízszolgáltató által leolvasott vízmérő órán mért mennyiség.

A szennyvízelvezetési díjról bővebben, a Csatornahasználati díj menüpontban tájékoztatjuk.

 

Kapcsolat

Ügyfélszolgálati Iroda 
Cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 19.
Telefon: (1) 455-4303