Tájékoztatás az elektronikus ügyintézésről

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban: e-ügyintézési tv.) az elektronikus ügyintézést biztosító szerv és az ügyfél elektronikus kapcsolatának általános szabályait, továbbá az elektronikus ügyintézést biztosító, valamint egyéb szervek informatikai együttműködésével kapcsolatos rendelkezéseit tartalmazza.
 
A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. (Társaságunk) az E-ügyintézési törvény 1. § 17. j) pontja értelmében kötelezett az elektronikus ügyintézést biztosítani ügyfelei részére.
 
Társaságunk az elektronikus űrlapokat biztonságos kézbesítési szolgáltatás igénybevételével fogadja a gépi hivatali kapuján (GHK), amely biztosítja az elektronikus űrlapok sértetlenségét és befogadásuk tényének és időpontjának egyértelmű igazolását.
 
Társaságunk GHK elérési adatai:

 • hivatal rövid neve: FCSMZRT
 • KR ID: 208457115
 
Társaságunk az elektronikus ügyintézést az e-papír-szolgáltatás és a személyre szabott ügyintézési felületen (SZÜF) keresztül elérhető általános nyomtatványkitöltő (ÁNYK) űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás segítségével biztosítja az alábbiak szerint:
 
 E-PAPÍR-SZOLGÁLTATÁS
 
Az e-papír általános célú elektronikus kéreleműrlap ingyenes, hitelesített üzenetküldő alkalmazás, amely internetkapcsolaton keresztül, elektronikus úton összeköti az ügyfeleket a szolgáltatáshoz csatlakozott intézményekkel, szervekkel.
 
Az e-papír-szolgáltatás célja, hogy azokban az eljárásokban vagy egyszerű ügyekben is legyen lehetősége az ügyfélnek beadványát elektronikus úton továbbítani a hatóság felé, amelyeket gyakoriságuk vagy egyéb ok miatt nem indokolt szakrendszerrel támogatni.
 
Az e-papír-szolgáltatás központi azonosítási ügynök (KAÜ) szolgáltatáson keresztül vehető igénybe, elérhetősége: 
 
Az e-papír-szolgáltatás elérhetősége https://epapir.gov.hu
 
Társaságunk felé e-papír-szolgáltatás keretében indítható ügyintézés témacsoportja a közüzemi szolgáltatás címszó alatt megtalálható. A témacsoporton belül az alábbi ügytípusokat tudják ügyfeleink kiválasztani:
 • idegen közműépítések szakfelügyeletének megrendelése,
 • kárbejelentés,
 • feljelentések,
 • adatszolgáltatások,
 • csatornahasználati díjhátralék megtérülésével kapcsolatos adatszolgáltatás,
 • vízjogi engedélyezés,
 • bírságügyek,
 • környezetszennyezéssel kapcsolatos bejelentés és gazdálkodó egységek ellenőrzésével kapcsolatos ügyek.
 
SZEMÉLYRE SZABOTT ÜGYINTÉZÉSI FELÜLET (SZÜF)
 
A SZÜF-ön ÁNYK-űrlapok kitöltésével lehet az alábbi ügyek intézését kezdeményezni: A SZÜF-szolgáltatás elérhetősége: https://magyarorszag.hu
 
A rendelkezési nyilvántartás (RNY) szolgál az ügyfelek ügyintézési rendelkezéseinek, illetve meghatalmazásainak rögzítésére.
A rendelkezési nyilvántartás jelenleg a https://rendelkezes.kekkh.gov.hu/rny-public/ címen érhető el KAÜ-szolgáltatáson keresztüli azonosítást követően.
 
 • Ha az ügyfél gazdálkodó szervezet, az E-ügyintézési tv. 14. § (1) bekezdése alapján köteles bejelenteni a rendelkezési nyilvántartásba az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségét.
 • Ha az ügyfél természetes személy, és ügyeit elektronikusan kívánja intézni, az elektronikus ügyintézés engedélyezése céljából alaprendelkezést kell tennie.
 
Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos esetleges panasz az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletnél (euf.gov.hu) jelenthető be.
 
Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban felmerült kérdésekben az országos telefonos ügyfélszolgálat (kormányzati ügyfélvonal) nyújt segítséget. Telefonszám: 1818.