Hírek, események

A 2012-es szennyvízelvezetési díj

2011. december 21.

A Fővárosi Közgyűlés döntése értelmében a 2012-es évre szóló szennyvízelvezetés díja nettó 333,60 Ft/m3, ami bruttó 423,67 Ft/m3-t jelent.

Százalékban kifejezve 2,55%-os az emelés 2011-hez képest, ami 134 Ft-os havi többletkiadást jelent egy átlagos háztartás számára.
A díj tartalmazza a 2010. augusztus 1-től üzemszerűen működő, a BKSZT Kft. által üzemeltetett Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep (BKSZT) működési költségeit is.
A szennyvízelvezetési díjban fizetett 5,08 Ft/m3 vízterhelési díj („ökoadó”) − hasonlóan a többi adójellegű tételhez − természetesen nem marad az FCSM-nél, hanem az állami költségvetésbe kerül. (A 2003. évi LXXXIX. törvény szerint a fizetési kötelezettség a vízterhelő anyag évenként kibocsátott teljes mennyiségre vonatkozik. Így a vízterhelési díjat az előírásoknak megfelelően működő tisztítótelepekről kibocsátott víz után is meg kell fizetni, bár lényegesen alacsonyabb mértékben, mint a kezeletlen szennyvíz élő vízbe vezetése esetén.)
díj további elemeit a csatorna- és szennyvíztisztítás üzemeltetési költsége 178,75 Ft-tal, a BKSZT üzemeltetési költsége 31,68 Ft-tal, a felújítás költségei 67,72 Ft-tal alkotják, valamint a fővárost illető csatornahálózat- és szennyvíztisztítás-fejlesztési forrás 50,37 Ft-os összege teszi ki. A költségeket még összesen 90,07 Ft összegű áfa terheli.
A beruházások és fejlesztések eredményeként Társaságunk egyre magasabb műszaki színvonalon tevékenykedik, az EU-normákat is meghaladó tisztított vízminőséget teljesítve a tisztítótelepeken. A BKSZT belépésével − a már évek óta üzemelő észak-pesti és dél-pesti szennyvíztisztítóval együtt − a fővárosban keletkező szennyvizeknek kb. 95%-a tisztítva kerül a Dunába.

Vissza a hírekhez