Hírek, események

Tájékoztatás védendő felhasználói körről

2014. január 16.

Tájékoztatjuk, hogy az egyes energetikai tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi CCXXVII. törvény előírásai szerint 2014. január 1-jétől hatályba lépett a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosítása, melynek 2. § -a szerint az alábbi fogalmak kerültek meghatározásra:

védendő felhasználó: az a természetes személy felhasználó, ideértve a mellékvízmérővel rendelkező elkülönített vízhasználót, valamint a fogyatékkal élő felhasználót is, aki jogszabályban meghatározott szociális helyzete alapján a víziközmű-szolgáltatásban megkülönböztetett feltételek szerint vehet részt,

fogyatékkal élő felhasználó: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékossági támogatásban részesülő személy, a vakok személyi járadékában részesülő személy, továbbá az a személy, akinek életét vagy egészségét a víziközmű-szolgáltatás felfüggesztése vagy annak korlátozása közvetlenül veszélyezteti.

A védendő felhasználói körbe tartozással kapcsolatos jogosultságról és az annak igazolásáról a 2011. évi CCIX. törvény 61/A § -ban tájékozódhat részleteiben, az igényelhető kedvezményekről pedig a törvény 58/A-D §-aiban, a szükséges dokumentumokról a törvény végrehajtási rendeletében.

Vissza a hírekhez