Hírek, események

Tájékoztató az illegális csapadékvizek füstöléssel történő felderítéséről

2016. április 15.

Tisztelt Ügyfeleink!

Budapest belvárosa nagyméretű, egyesített rendszerű csatornahálózattal rendelkezik, amely a szenny-, illetve a csapadékvizek egyidejű elvezetésére szolgál. Azonban a külvárosi területek nagy részén ún. elválasztott rendszerű csatornahálózat épült. Ez azt jelenti, hogy a szennyvízcsatornákat kizárólag a szennyvizek elvezetésére méretezték, ezért azok a csapadékvizek elvezetésére fizikailag alkalmatlanok.
 

A csapadékvíz-elvezetés kiépítése még sok helyen lemaradásban van, ezért gyakori jelenség, hogy a lakosság – a jogszabályi tiltás [58/2013.(II.27) Korm. rendelet 85. § (5) bek.] ellenére – a csapadékvizet a szennyvízcsatornába vezeti. Emiatt a csatornahálózat többszörösen túlterhelődik, így az alacsonyabban fekvő területeken, vagy akár az épületeken belül is kiönthetnek. Ezek jelentős károkat okozhatnak, és fokozottan fertőzésveszélyesek is.
Az illegális csapadékvíz-bevezetések felderítését az FCSM több évtizede végzi. Ez a következőképpen történik. Az elöntés-veszélyes területen a szakemberek füstgép és ventillátor segítségével füstöt juttatnak be a közcsatornába. Normál esetben a füstnek csak a közcsatornán lévő tisztítóaknákon keresztül szabad megjelennie a felszínen. Amennyiben valaki vagy valakik rákötötték az ingatlan csapadékelvezetését az utcai szennyvízcsatornára, akkor az ingatlanon belül valamilyen csővégződésnél, ereszcsatornánál, vagy lezáratlan tisztítóidomnál „füstölni” kezd a belső csapadékhálózat.
A helyi tűzoltóság minden reggel telefonos tájékoztatást kap a füst miatti téves riasztások megelőzésére.
Előfordulhat, hogy az épületen belül is füst jelenik meg, amit az okozhat, hogy a belső szennyvízhálózatot műszakilag nem megfelelően építették ki, vagy a szabályosan beépített bűzzárban nincs víz. Erről a tényről az FCSM minden esetben írásban tájékoztatja az ingatlan tulajdonosát, aki köteles ezeket a problémákat kijavíttatni és a jogellenes állapotot megszüntetni.
A kertvárosi övezetekben nincs olyan elválasztott szennyvízcsatorna, amelynek a légtere káros anyagokat tartalmazna, így a füstölés során az épületbe esetlegesen bejutó „csatornagázok” az egészségre teljesen ártalmatlanok. Ha füst jelenik meg a lakótérben, az csupán azt jelzi, hogy a belső légtér állandó kapcsolatban van a csatornahálózattal, ami az ott lakók életminőségét is rontja.
Az FCSM által használt füstképző anyag hatósági minősítéssel és engedéllyel rendelkezik, az egészségre ártalmatlan. A füstfolyadék biztonsági adatlapja szerint, amelyet az EU a 1907 / 2006 / EG rendelet alapján adtak ki, a használatával kapcsolatban “egészségügyi veszélyek nem ismertek”.
A felderítés során az FCSM több héten keresztül napi ütemezésben vizsgálja az egybefüggő vízgyűjtő területek csatornahálózatát. Társaságunk a munkálatok elvégzése után is rendszeresen tart utóvizsgálatot, hogy kiszűrje azokat az ingatlanokat, amelyek tulajdonosai nem tettek eleget a lekötési felszólításnak.

Tisztelt Ügyfeleink, ezúton kérjük szíves megértésüket a felderítés során okozott esetleges kényelmetlenségekért. Számítunk együttműködésükre a szabálytalan csapadékelvezetések megszüntetésében, hogy elejét vehessük a komoly károkat okozó elöntéseknek.

 

Vissza a hírekhez