Hírek, események

Tisztelt Felhasználók!

2013. december 19.

A 458/2013. (XII. 2.) Korm. rendelettel módosított, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet az egyes felhasználási helyeken lévő háztartási szennyvízbeemelő (házi kisátemelő) üzemeltetését a területileg illetékes szolgáltató feladatkörébe helyezi, melynek feltétele, hogy a felek átadás-átvételi eljárást folytassanak le legkésőbb 2014. február 28-ig. Amennyiben az Ön ingatlanán szennyvízbeemelő működik és az üzemeltetési feladatot a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt-nek kívánja átadni, úgy kérjük, ezen szándékát Társaságunk felé lehetőség szerint 2014. február 1-jéig jelezni szíveskedjen. A bejelentéshez formanyomtatványt a „Letölthető nyomtatványok” menüpont alatt talál. A kérelem  beérkezését követően munkatársaink haladéktalanul felveszik Önnel a kapcsolatot az üzemeltetési feltételek helyszíni felmérése érdekében.

Vissza a hírekhez