A Fővárosi Csatornázási Művek nyomtatványai ONLINE is kitölthetőek.
Kérjük, kattintson ide, ha online szeretné kitölteni nyomtatványainkat vagy töltse le PDF-ben a formanyomtatványokat a saját gépére.

Nyomtatványainkat az Adobe Acrobat Reader segítségével olvashatja. Letöltés


Letölthető nyomtatványok

Cím Típus Letöltés

1. Előzetes tájékoztatáskérelem a törzshálózatba történő bekötés lehetőségeiről és feltételeiről

2. Szolgáltatói hozzájárulás-kérelem a törzshálózatba történő bekötéshez

3. Használatbavételi hozzájárulás-kérelem a megépített házi szennyvízhálózatra

4. Locsolási kedvezménykérelem a 10%-os locsolási kedvezmény igénybevételéhez

5. Igénybejelentő az elkülönítetten mért locsolási célú mellékvízmérő telepítéséhez

6. Nyilatkozat ivóvízvezeték meghibásodása következtében elfolyt vízmennyiségről

7. Felhasználóváltozás-bejelentő közszolgáltatási szerződéshez

8. Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére, módosítására, megszüntetésére

9. Meghatalmazás ügyintézésre

10. Meghatalmazás ügyintézésre és szerződés aláírására

11. Tulajdonosi hozzájárulás és tulajdonosi adatlap

12. Nyilatkozat - Térképi adatok megvásárlása

13. Kérelem a szolgáltatás szüneteltetéséhez

14. Nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulásról

15. Megrendelő meglévő bekötővezeték helyzetének ellenőrzésére

16. Kivitelezői nyilatkozat

17. Munkakezdés bejelentése

18. Egyébvíz-bevezetési kérelem

19. Befogadói nyilatkozatkérelem

20. Kérelem fogyatékkal élő személyként a védendő felhasználók nyilvántartásba történő felvétel / nyilvántartás meghosszabbítása iránt

21. Kérelem szociálisan rászoruló személyként a védendő felhasználók nyilvántartásba történő felvétel / nyilvántartás meghosszabbítása iránt

22. Kérelem akadálymentes számlakép igényléséhez

23. Előzetes tájékoztatáskérelem víziközmű-hálózatba történő ivóvízbekötéshez (Kizárólag nagytarcsai felhasználók számára!)

24. Szolgáltatói hozzájárulás-kérelem víziközmű-hálózatba történő ivóvízbekötéshez (Kizárólag nagytarcsai felhasználók számára!)

25. Használatbavételi hozzájárulás-kérelem a megépített ivóvíz bekötésre és/vagy házi ivóvízhálózatra (Kizárólag nagytarcsai felhasználók számára!)

26. Tervezői nyilatkozat víziközmű-hálózatba történő ivóvízbekötéshez (Kizárólag nagytarcsai felhasználók számára!)

27. Kivitelezői nyilatkozat víziközmű-hálózatba történő ivóvízbekötéshez (Kizárólag nagytarcsai felhasználók számára!)

28. Nyilatkozat burkolatbontási tilalomról (Kizárólag nagytarcsai felhasználók számára!)

29. Megrendelő vízmérőcseréhez (Kizárólag nagytarcsai felhasználók számára!)

30. Megrendelés ivóvíz-szolgáltatás szüneteltetéséhez (Kizárólag nagytarcsai felhasználók számára!)

31. Felhasználói nyilatkozat és vázlatrajz locsolási mellékvízmérő beszereléséről (Kizárólag nagytarcsai felhasználók számára!)

32. Felhasználói nyilatkozat és vázlatrajz lakás-mellékvízmérő beszereléséről (Kizárólag nagytarcsai felhasználók számára!)

Vonatkozó jogszabályok

Cím Típus Letöltés

1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

2003. évi LXXXIX. törvény a környzetterhelési díjról

2011. évi CCIX. törvény a víziközmű-szolgáltatásról

58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról

2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről

4/1995. (II.13.) Főv. Kgy. rendelet hatósági díj megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről

Film: Szennyvíztisztítás mesterfokon

 

Film: Árvízvédelem 2013

 

Film: Csatornafedlap-lopás

 

Film: Illemhelyek

 

Film: Élőgépek

 

Film: Bioenergia

 

Film: Hová tartunk

 

Film: Ahonnan indultunk

 
 
 

Film: Mi történik a szennyvízzel

 

Film: A szennyvíz titka

 

Film: Ha jön a víz

 
 

Film: Áram a csatornából

 

Film: Bontás nélkül a föld alatt

 
 

Film: Csatornavizsgálat

 

Film: Csatornatisztítás

 
 
 

Film: Kisvízfolyások