Szennyvízátemelés és -szivattyúzás

Budapesten a naponta keletkező hatalmas mennyiségű szennyvíz elvezetéséhez nemcsak több mint 6000 kilométernyi csatornahálózat szükséges, hanem több szivattyú- és átemelőtelep is, melyek a domborzati szintkülönbségekből adódóan segítenek a szennyvíz továbbításában, átemelésében. A főváros szennyvíz-elvezetési és -tisztítási programja szerint, szivattyútelepek juttatják el az érkező szennyvizeket a tisztítótelepekre.

 
   Jelentősebb szivattyútelepeink
 

Budapest területén 8 nagyobb kapacitású szivattyútelepet üzemeltetünk, amelyek – szükség esetén – végponti funkciót is ellátnak. A zavartalan szennyvízelvezetést további 232 kisebb átemelőtelep biztosítja.
 
A végponti funkciót is ellátó szivattyútelepeken a csatornán érkező szenny- és csapadékvizet, nyomócsövön keresztül tisztítótelepre továbbítjuk, az előírt hígítás feletti csapadékvizeket a Duna sodorvonalába vezetjük, illetve a még nagyobb záporok vizeit parti kitorkolláson keresztül vezetjük el a befogadóba.
A Duna vízminőségének védelme érdekében, a tisztítótelepre történő továbbítás során, a szenny- és csapadékvíz durva szennyeződéseit mechanikus berendezések (szűrőrácsok, hordalék- és homokfogók) segítségével távolítjuk el.
 
A csatornamű részeként nagy számban üzemeltetünk ún. közbenső átemelőtelepet is. Ezek automatikus működtetésű, személyzet nélküli átemelőtelepek, melyek közül megkülönböztetünk közcsatornát, illetve aluljárókat víztelenítő átemelőtelepeket. A telepek vízgyűjtő területei határozzák meg a kiépítendő kapacitást, amely a 8 l/s-tól kezdődően az 500 l/s-ot is elérhetik, szinte nincs két egyforma telep.

 


 
 Automata átemelőtelep
 

A telepeinkre érkező csapadékvizek továbbítása során nehézséget okozhat, hogy a fővárosi csatornahálózatnak nincsenek csapadékvíz-tározói. Ezért a telepekre érkező, nagy mennyiségű és intenzív csapadékot is azonnal és zavartalanul el kell vezetnünk.


A főváros legrégebbi és legnagyobb szivattyútelepe a ferencvárosi, mely – átalakításokkal és korszerűsítésekkel – 1893 óta látja el feladatát. Közbenső és végponti funkciókat is ellátva cca. 130 em3 szárazidei szennyvizet juttat mechanikai tisztítás után a tisztítótelepre.
 
Ferencvárosi Szivattyútelep

 
Ma is működő szivattyúk az 1920-30-as évekből a Ferencvárosi szivattyútelepen
 
 
Térszint alatti, zárt technológia
 

Mindig is törekedtünk arra, hogy újonnan épített vagy rekonstrukció alá vett telepeink a létesítés időszakának megfelelő, legmagasabb technikai színvonalat képviseljék, működésük a környezetet ne zavarja.
 
Szagtalanító berendezés
 

A telepek irányítását, felügyeletét ma már döntően, korszerű telemechanikai rendszerek biztosítják. A telepekről az információk egy központba érkeznek, ahol ezek feldolgozásra, kiértékelésre, valamint archiválásra kerülnek, és egyben biztosítva van a távbeavatkozás lehetősége is.
 
Távfelügyeleti központ