Általános felhasználói tájékoztató

A közüzemi ivóvíz- és csatornaszolgáltatói tevékenység végzése a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény, illetve a 2011. évi CCIX. törvényben foglalt szabályozás figyelembevételével és annak betartásával történik.

Ennek megfelelően a következőkről tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket:

A szolgáltató által végzett tevékenység a szolgáltatási törvény meghatározása alapján, szolgáltatási tevékenységnek minősül.

I. Általános tájékoztatási adatok:

A szolgáltató neve: Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A szolgáltató nevének rövidítése: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
A szolgáltató székhelyének címe: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.
A szolgáltatást végző társaság jogi formája: zártkörűen működő részvénytársaság
A szolgáltató adószáma: 10893850-2-44
Cégjegyzékszám: 01-10-042418
Központi telefonos elérhetőség: 06-1/455-41-00; 06-1/459-16-00
Internetes elérhetőség: www.fcsm.hu
Központi e-mail: center@fcsm.hu
Központi Ügyfélszolgálati Iroda: 1087 Budapest, Kerepesi út 19.
Call center: 06-1/455-43-06
Ügyfélszolgálati e-mail: ugyfelszolgalat@fcsm.hu
Levelezési cím: 1426 Budapest, 72. Pf. 114.
MEKH működési engedély száma: VKEFFO/2814-3/2020.

II. Felelősségbiztosítás, mint szakmai biztosíték szerződéseinek száma

Felelősségbiztosítás típusa Biztosító Szerződés száma Kártérítési limit

Általános felelősségbiztosítás

Generali Biztosító Zrt. KSZ-2021000266 300 millió Ft/kár/év

Szolgáltatói felelősségbiztosítás 

Generali Biztosító Zrt. KSZ-2021000266 300 millió Ft/kár/év
Környezetszennyezői
felelősségbiztosítás
Generali Biztosító Zrt. KSZ-2021000266 300 millió Ft/kár/év
Szakmai
felelősségbiztosítás
Generali Biztosító Zrt. KSZ-2021000266 100 millió Ft/kár/év
Területi hatály: Magyarország
 

III. Felügyeleti szervek

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.

Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
1016 Budapest, Mészáros u. 58/A-B.

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály
1072 Budapest, Nagy Diófa u. 10-12.

Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Hatósági Osztály
1081 Budapest, Dologház u. 1.

Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
1088 Budapest, Rákóczi út 41.

Budakeszi Járási Hivatal
2092 Budakeszi, Fő u. 179.

Budakeszi Járási Hivatal Budaörsi Kirendeltsége
2040 Budaörs Uzsoki köz 56.

Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
1141 Budapest, Komócsy u. 17-19.

Pest Megyei és Érd megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Pest Megyei Békéltető Testület
1119 Budapest, Etele út 59-61.

IV. A szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok

- A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény,
- A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet,
- Budapest Főváros Önkormányzatának 4/1995. (II.13.) Főv. Kgy. rendelete,
- A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény egyes rendelkezései,
- A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 2014. március 15. előtt létrejött jogviszonyokra,
- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.) a 2014. március 15. után létrejött jogviszonyokra,
- A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény,
- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény.
 

V. A szolgáltatás díja

A csatornahasználati díj az ügyfél által a közcsatornába bocsátott szennyvíz elvezetéséért és kezeléséért fizetendő szolgáltatási díj. 

VI. Átlagos szennyvízkibocsátás

Háztartási (lakossági) átlagfogyasztás:

A víziközmű-szolgáltató által kibocsátott elszámoló számlából Ön, mint lakossági felhasználó (fogyasztó) megtudhatja, hogy amennyiben releváns, akkor a szennyvízkibocsátása hogyan alakult az átlagos, egy lakossági felhasználási helyre jutó felhasználáshoz (kibocsátáshoz) képest.

Az országos átlagos szennyvíz-kibocsátási adatok:

  • Egy felhasználási helyre jutó évi átlagos szennyvízkibocsátás:  86,14 m³
  • Egy felhasználási helyre jutó havi átlagos szennyvízkibocsátás: 7,18 m³
  • Egy felhasználási helyre jutó napi átlagos szennyvízkibocsátás: 0,24 m³

Az összehasonlításnál kérjük, vegye figyelembe, hogy a feltüntetett adatok egy felhasználási helyre vonatkoznak.

A közzétett adatok a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2019. évi adatain alapulnak.

Közzétevő: Magyar Víziközmű Szövetség (www.maviz.org)