Locsolási vízmérő fő képe

Locsolási vízmérő

Locsolási vízmérő telepítésének feltételei és eljárási szabályai

Ügyfeleinknek lehetőségük van arra, hogy a házi ivóvízvezeték-hálózatra, a szolgáltató hozzájárulása, illetőleg a szolgáltató és a felhasználó írásbeli megállapodása alapján, az elkülönített locsolási vízhasználatot az e célra feltelepített vízmérőn mérjék. Az így mért vízfelhasználást nem vehető figyelembe a szennyvíz mennyiségének meghatározásánál.

A mellékvízmérőkre vonatkozó általános szabályok mellett, a locsolási célú vízhasználat mérésére szolgáló locsolási vízmérő telepítésének egyéb előfeltételei:
 

  1. A felhasználónak legkésőbb, a telepítéshez szükséges szolgáltatói hozzájárulás megadása előtt rendelkeznie kell a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-vel és a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel kötött, az ivóvíz-, illetve a szennyvízelvezetési szolgáltatás igénybevételéről és feltételeiről szóló, érvényes, írásos közszolgáltatási szerződéssel.
  2. A felhasználónak, és ha személyük eltér, a bekötési vízmérő szerinti felhasználónak (önkormányzati tulajdonú lakóépületek esetén, a lakóközösség, illetve társasházak esetén, a tulajdonostársak erre felhatalmazott képviselőjének) is, a locsolási vízmérő telepítését célzó igénybejelentő lapon, írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a locsolási vízmérő felszerelését követően, illetve annak leszereléséig, a másik típusú, a 10%-os mértékű locsolási kedvezményt nem veszi igénybe.

Eljárási szabályok:

A locsolási vízmérő telepítéséhez szükséges igénybejelentő lap (5. sz. nyomtatvány) a Fővárosi Csatornázási Művek, vagy a Fővárosi Vízművek Ügyfélszolgálati Irodáján beszerezhető, vagy az internetről letölthető. A pontosan, hiánytalanul kitöltött és aláírt igénylő lapot, a Fővárosi Csatornázási Művek Ügyfélszolgálati Irodájához lehet személyesen, elektronikus vagy postai úton (1426 Budapest 72, Pf. 114.) eljuttatni. A kérelem az ingatlan felhasználója részéről már e-ügyfélszolgálaton keresztül is beadható.
 
A Fővárosi Csatornázási Művektől kapott hozzájáruló nyilatkozat birtokában a felhasználó a Fővárosi Vízművek honlapján található műszaki követelményeknek és ajánlásoknak megfelelően felszereltetheti a locsolási vízmérőt. (https://www.vizmuvek.hu/hu/kezdolap/ugyintezes/uj-szerzodes-igenybejelentes/uj-locsolasi-vizmero)
Az üzembehelyezést kizárólag a Fővárosi Vízművek Zrt. végezheti el.
A sikeres üzembe helyezést és a kiszámlázott díjak befizetését követően a Fővárosi Vízművek a locsolási vízmérőt az üzembe helyezés dátumával és az átvételkor leolvasott mérőállással nyilvántartásába veszi.
 

Egyéb tudnivalók:

  1.  A felhasználó tulajdonát képező locsolási vízmérő telepítésének telepítési, hitelesítési, rendkívüli vizsgálati és üzembe helyezési költségeit a felhasználó viseli.
     
  2.  Az elkülönített locsolási vízhasználat mérését szolgáló vízmérő telepítésével, rendszeres mérésével, ellenőrzésével, leolvasásával, számlázásával és nyilvántartásával kapcsolatos, a közüzemi szolgáltatóknál felmerülő ügyviteli költségek a felhasználót terhelik.

A locsolási vízmérő telepítése során nem követelmény az önálló mérőakna kialakítása. A vízmérő állagának megóvása és a fagy elleni védelmének biztosítása a felhasználó kötelessége. Elfagyás esetén, a locsolási vízmérő cseréjének költségét a felhasználó viseli, továbbá, amíg a csere meg nem történik, a külön mérőn mért felhasználást a szolgáltatóknak nem áll módjában elszámolni.

Figyelem!
Gazdálkodó szervezetek és társasházak esetében felhasználóváltozáskor az új szolgáltatói szerződés aláírása mellett a locsolási vízmérőre vonatkozó szerződést is újra meg kell kötnie az új felhasználónak, a kedvezmény további biztosítása érdekében.  Ebben az esetben természetesen nem kell a Fővárosi Vízművekhez fordulni a hitelesítési eljárás miatt.