Számlainformáció és -magyarázat

Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy szennyvízmennyiség-mérő hiányában a szennyvíz-elvezetési díj számlázásának alapja a vízmérőn mért mennyiség.

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. által kiállított víziközmű-szolgáltatási számlák magyarázata

A víziközmű-szolgáltatás díjairól bővebben, a Víziközmű-szolgáltatási díjak menüpontban tájékoztatjuk.

 

Kapcsolat

Központi Ügyfélszolgálati Iroda 
Cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 19.
Telefon: (1) 455-4303