Laboratóriumi szolgáltatások

Hazánk legkorszerűbb szennyvízágazati laboratóriumának magas szintű szolgáltatásait a kiváló műszerezettség, valamint a jól és folyamatosan képzett, nagy gyakorlati tapasztalattal rendelkező szakembergárda garantálja.
Laboratóriumunk és mintavevő részlegünk külső (akkreditált és nem akkreditált vizsgálatokat) megbízásokat is vállal. A vizsgálandó mintákat 7-15 óráig fogadjuk a 1044 Budapest, Tímár u. 1. szám alatt (tel.: 369-1291/502, e-mail: erdelyii@fcsm.hu). Az eredményeket legkésőbb 10 munkanapon belül postázzuk a megbízónak.

A vizsgálati eredmények megbízhatóságát 

 • a minőségirányítási rendszerek megfelelő működtetése, 
 • a laboratórium belső ellenőrzési rendszere és 
 • a laboratóriumnak a Qualco-Duna jártassági vizsgálatokban

való eredményes részvétele biztosítja.

A Társaság központi laboratóriuma 1998-tól akkreditált státuszban működik. (Okirat száma: NAT-1-1333/2007)
A laboratórium az MSZ EN ISO/IEC 17025/2005 szabvány követelményei szerint a következő területekre akkreditált: 

 • szennyvíz, 
 • csurgalékvíz, 
 • felszín alatti víz (talajvíz) és 
 • szennyvíziszap-minták

fizikai és kémiai vizsgálata.

Mintavételre 

 • szennyvízből, 
 • csurgalékvízből és 
 • felszín alatti vízből (talajvíz)

a Vízminőség-védelmi Csoport Mintavételi részlege került akkreditálásra. (Okirat száma:
NAT-1-1334/2007)

Klasszikus analitika

A laboratórium hagyományos analitikai módszereket alkalmaz: 

 • gravimetria, 
 • volumetria, 
 • elektrokémia, 
 • spektrofotometria.

A szennyvíziszapokból enzimaktivitás-vizsgálatokat, fehérje- és szénhidráttartalom- meghatározást végez.
A biogáztermeléshez kapcsolódóan, a gázösszetétel (CO2, H2, N2, és CH4), illetve illósavak és a lúgosság meghatározását végzi.

Fémszennyezők meghatározása

A szennyvíz, szennyvíziszap és a felszín alatti vízminták toxikus és nem toxikus fémszennyezőinek meghatározása atomabszorpciós spektrométerrel és ICP-AES spektrométerrel történik.
A felszín alatti vízből származó mintákat, szűrés után, közvetlenül elemzi, a többi mintát mikrohullámú roncsolóval, salétromsavas-hidrogén-peroxidos közegben tárja fel.
A higanyt a felszínalatti víznél és a szennyvíznél atomfluoreszcenciás elven működő analizátorral határozza meg.

Szerves mikroszennyezők meghatározása

 • Adszorbeálható, szerves halogenid vizsgálatok (AOX vizsgálatok)

A laboratórium rendelkezik adszorbeálható szerves halogén (AOX) mérőrendszerrel, amely vezérlő számítógépből, nyomószűrőből, automata mintaváltó és mikrocoulometriás halogenid--meghatározó egységből áll.
A minta-előkészítéshez a „rázásos” technikát alkalmazzák. 

 • Gázkromatográfiás vizsgálatok

A laboratórium két Agilent gyártmányú gázkromatográfot üzemeltet. Az egyik 6890N típusú, GC FID és µEC detektorokkal, a másik 5973 típusú, quadrupol MS és µEC detektorokkal rendelkezik. A műszerek split/splitless, illetve PTV injektorokkal, elektronikus nyomás és áramlásszabályozó rendszerrel vannak felszerelve.

A GC/MS rendszernél cseppfolyós nitrogénnel történő kryohűtés is rendelkezésre áll, ami könnyen illó, akár már szobahőmérsékleten gáznemű vízszennyezők nagy érzékenységű meghatározását is lehetővé teszi. A GC-hez többcélú automata mintabemérő csatlakozik, amely a folyadékminta beinjektálásán kívül, lehetővé teszi a gőztéranalízist és az automatizált SPME mintadúsítást is.

Biológiai vizsgálatok (nem akkreditált)

A laboratórium a tisztító telepekről származó szervezetek mikroszkópos meghatározását, valamint tisztított és klórozott szennyvízből Coliform, E. coli és összbaktériumszám- meghatározást végez.

 

Kapcsolat:

Környezetvédelmi Osztály
Laboratóriumi Csoport
Tel.: 369-1291/502
Fax: 370-2093
E-mail: erdelyii@fcsm.hu
Cím: 1044 Budapest, Tímár u. 1.


Laboratóriumi szolgáltatások

Cím Típus Letöltés

Vizsgálati módszerek

Laborvizsgálati árak