Térképi adatszolgáltatás fő képe

Térképi adatszolgáltatás

A Központi Ügyfélszolgálati Irodában lehetőség van a társaságunk által üzemeltetett közcsatorna-hálózatról térképszelvényt vásárolni. (Árak a Szolgáltatási díjak menüpont alatt találhatók.)

2011. évi CCIX. törvény 13. paragrafusában foglaltak szerint a víziközmű térképi nyilvántartásba betekinthet, az abban foglaltakról feljegyzést készíthet, valamint adatot kérhet, aki
- személyét azonosítja,
- az adatközlés díját megtérítette,
- írásban nyilatkozik, arról hogy a víziközművel kapcsolatba hozható beruházást, vagy egyéb munkálatot kíván végezni, illetve az adatmegismerési joga érvényesítéséhez, vagy jogszbályon/hatósági határozaton alapuló kötelezettsége teljesítéséhez szükséges a térképi adat megismerése. (A Nyilatkozat a Letölthető nyomtatványok között megtalálható.)

Egy konkrét beruházáshoz köthető térképi adatszolgáltatást az ügyfélszolgálati iroda helyben teljesít.
A terület beazonosításához helyrajzi számra, vagy utca-, házszámra, vagy utcaszakasz megjelölésére van szükség.

A megvásárolt térképek tájékoztató jelleggel tartalmazzák a társaságunk által üzemeltetett közcsatornák legfontosabb adatait (közcsatorna kiépítettsége, a közcsatorna jellege, közcsatorna mérete, folyásiránya, balti szint feletti adatok, bekötővezeték megléte, bekötővezeték helye, hossza, mérete stb.).

Abban az esetben, ha az ügyfél a megvásárolt térképszelvénytől eltérő állapotot észlel, akkor a Központi Ügyfélszolgálati Irodában írásban kérheti a bekötővezeték kamerás vizsgálatát.

Társaságunk a közcsatornával kapcsolatos adatkérések felülvizsgálati jogát fenntartja és indokolt esetben a kérést visszautasíthatja.