Környezetvédelmi világnap

Minden esztendő júniusának ötödik napja a Környezetvédelem Világnapja.
A világnapról az ENSZ 1972-ben, Stockholmban az "Emberi környezet" címmel rendezett nemzetközi környezetvédelmi konferencián döntött. Azért ekkor, mert erre az időre vált világossá a természettudományok képviselői és a politikusok számára, hogy a jelenben és a belátható jövőben az emberiség egyik legsúlyosabb megoldásra váró problémája az "élet minőségének", a környezet folyamatos romlásának problémája. A világnap - ha csak kis időre is - de minden évben újra és újra felhívja a figyelmet a környezet védelmének fontos és megoldandó problémáira.

Az eltelt több mint 30 évben a Stockholmi és az azt követő környezetvédelmi konferenciákon megfogalmazott feladatok megoldásában csak részeredményeket ért el a világ, mert a jelentkezett újszerű ártalmak és veszélyek egyben súlyos társadalmi gondként kapcsolódtak a különböző berendezkedésű államokban a termelés és a fogyasztás kialakult módjához, a fokozódó urbanizációhoz, a demográfiai robbanáshoz, a súlyosbodó élelmezési, energiaellátási és hulladékkezelési feladatokhoz. Az eredmények között könyvelhetjük azonban el, hogy napjainkban a környezetvédelem eszméje globális jellegűvé válik és ehhez kapcsolódóan az egyes emberek környezettudatos életmód szemlélete is lassan kialakulóban van. Felismerte a világ, hogy hosszú időre, tekintélyes anyagi és szellemi ráfordításra van szükség ahhoz, hogy a kialakult káros hatásokat csökkenteni, illetve később eliminálni lehessen.

A környezet védelmének szolgálatában vívott folyamatos küzdelemnek részese a Fővárosi Csatornázási Művek is, hiszen az ország legnagyobb környezetvédelmi szolgáltatója vagyunk. Munkánk során nap mint nap a szennyvíz elvezetésével, tisztításával, az alaptevékenységünkhöz kapcsolódó tisztítási munkák során elhasználódott levegő megtisztításával, a zajszint csökkentésével, a keletkező hulladékok kezelésével és a tervezett hulladékgazdálkodási feladataink megszervezésével jelentős szolgálatot teszünk a környezetünk védelme érdekében.

Növelni tervezzük - az EU környezetvédelmi elvárásoknak megfelelően - a biológiai szennyvíztisztítás hatékonyságát. Környezettudatos munkánk során folyamatosan azonosítjuk és értékeljük a tevékenységéből fakadó összes környezeti tényezőt. Gondoskodunk arról, hogy a bevezetésre kerülő új technológiák az előzőknél környezetkímélőbbek legyenek, minimalizáljuk a hulladékok keletkezését, optimalizáljuk az energia felhasználást. Az új berendezések beszerzésénél, fejlesztésénél és működtetésénél tekintettel vagyunk a hatékony energia- és anyag felhasználásra. Folyamatosan elemezzük a környezetre gyakorolt hatásainkat és intézkedünk a környezetterhelés csökkentése érdekében.

Mint a legnagyobb környezetvédelmi szolgáltató cég, kötelességünknek érezzük, hogy papírfelhasználásunkkal is példamutató módon óvjuk a természetet. Ügyfélszolgálati nyomtatványaink, hírleveleink és a levelezésekhez felhasznált nagy mennyiségű borítékok újrahasznosított papírból készülnek.

A fentiek alapján büszkén elmondhatjuk, hogy a Környezetvédelmi Világnap üzenetét Társaságunk megértette és a környezetvédelmi feladatok megvalósításáért minden tőle telhetőt megtesz.