Csatornahasználati díj fő képe

Csatornahasználati díj

A csatornahasználati díj az ügyfél által a közcsatornába bocsátott szennyvíz elvezetéséért és kezeléséért fizetendő szolgáltatási díj.


A csatornahasználati díj alapja a mért szennyvízmennyiség, mérés hiányában a csatornaműbe bekötött ingatlanon felhasznált teljes vízmennyiség (az ingatlanon felszerelt összes vízmérő berendezésen átfolyt vízmennyiség), függetlenül attól, hogy annak beszerzése honnan történt.

 

Az Országgyűlés 2013. április 29-i ülésnapján elfogadta a 2013. évi LIV. törvényt „a rezsicsökkentések végrehajtásáról”. A törvény célja: „a lakossági terhek csökkentése, a jövedelmek felhasználásának szabadsága, a létfenntartáshoz szükséges, mindenképpen kifizetendő háztartási tételek árának csökkentése”.
A hivatkozott törvény 4. § (1) bekezdése a víziközmű-szolgáltatók által alkalmazható szolgáltatási díjak mértékét hivatott meghatározni 2013. július 1-jét követően, nevezetesen:
4. § (1) A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 2. § 15. pontjában meghatározott lakossági felhasználók részére a Vksztv. 2. § 24. pontjában meghatározott víziközmű-szolgáltatás tekintetében a számlában meghatározott fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) 2013. július 1-jét követő időszakban teljesített szolgáltatás vonatkozásában nem haladhatja meg a 2013. január 31-én jogszerűen alkalmazott díjtételek és egyéb számlaelemek alapján, ugyanazon feltételekkel számított összeg 90%-át.”

Ennek értelmében a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. által – 2013. július 1-től – alkalmazott szolgáltatási díjakat az alábbi táblázat tartalmazza.

 

Díjtételek Nem lakossági felhasználó
esetében

(2012.01.01-től)
Lakossági felhasználó
esetében

(2013.07.01-től)
Szennyvízelvezetési díj: 328,52 Ft/m3 + 27% áfa 295,66 Ft/m3 + 27% áfa
Áthárított vízterhelési díj: 5,08 Ft/m3 + 27% áfa 4,57 Ft/m3 + 27% áfa
Csatornahasználati díj összesen:  333,60 Ft/m3 + 27% áfa 300,23 Ft/m3 + 27% áfa

2013. július 1-től érvényes
- bruttó nem lakossági díj:                            423,67
Ft/m3
- bruttó lakossági csatornahasználati díj:   381,29 Ft/m3

 

A csatornahasználati díjban fizetett vízterhelési díj ("ökoadó") - hasonlóan a többi adójellegű tételhez - természetesen nem marad az FCSM-nél, hanem az állami költségvetésbe kerül. (A 2003. évi LXXXIX. törvény szerint a fizetési kötelezettség a vízterhelő anyag évenként kibocsátott teljes mennyiségre vonatkozik. Így a vízterhelési díjat az előírásoknak megfelelően működő tisztítótelepekről kibocsátott víz után is meg kell fizetni, bár lényegesen alacsonyabb mértékben, mint a kezeletlen szennyvíz élő vízbe vezetése esetén.)

A beruházások és fejlesztések eredményeként Társaságunk egyre magasabb műszaki színvonalon tevékenykedik, az EU-normákat is meghaladó tisztított vízminőséget teljesítve a tisztítótelepeken. A BKSZT belépésével − a már évek óta üzemelő észak-pesti és dél-pesti szennyvíztisztítóval együtt − a fővárosban keletkező szennyvizeknek kb. 95%-a tisztítva kerül a Dunába.
 

A vízterhelési díjról

A 2004. január 1-jén életbe lépett 2003. évi LXXXIX. sz. törvénnyel levegő-, víz- és talajterhelési díj került bevezetésre. Ezeket összefoglaló néven környezetterhelési díjnak nevezik.

A környezet terheléséért fizetendő díj a „szennyező fizet” elven alapuló adójellegű elvonás, amelyet az állam szed be.

 

1. § A törvény célja, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 60. §-ának rendelkezéseivel összhangban elősegítse a környezetbe történő anyag- vagy energia-kibocsátás csökkentését, a környezet és természet megóvása érdekében a leghatékonyabb megoldások alkalmazását, valamint az állam és a környezethasználók közötti arányos teherviselést.”
„7. § A vízterhelési díj fizetési kötelezettség azt a − csapadékelvezetést végző kivételével − kibocsátót terheli, aki vízjogi engedélyezés alá tartozó tevékenységet végez.
Vízterhelési díjat a felszíni vizeket szennyező, a kibocsátó vízjogi engedélyében, ennek hiányában és talajt terhelő e törvény 2. számú mellékletében meghatározott anyag (a továbbiakban: vízterhelő anyag) kibocsátása után kell fizetni.”


Értelemszerűen a Fővárosi Csatornázási Művek a törvény hatálya alá esik. A díjat azonban át kell hárítania a szolgáltatást igénybe vevőkre. A törvény szerint:

„10. § A közcsatornán elvezetett, majd felszíni vízbe bocsátott vízterhelő anyag után fizetendő díjat a szennyvíztisztító telepet, illetve a közüzemi csatornahálózatot működtető szolgáltató a terhelés arányában áthárítja a szolgáltatást igénybe vevőkre.”


A kormány rendelete értelmében: „A vízterhelési díj áthárításának módját a szolgáltatást igénybe vevőkre a közüzemi csatornahálózatot működtető közszolgáltatást végző … az illetékes árhatóság egyetértésével határozza meg.”

 

Lakossági csatornahasználati díj Budapesten az elmúlt évek során

 

Év Alap Vízterhelési díj Áfa Bruttó Ft/m3
2020. 295,66 4,57 27 381,29
2019. 295,66 4,57 27 381,29
2018. 295,66 4,57 27 381,29
2017. 295,66 4,57 27 381,29
2016. 295,66 4,57 27 381,29
2015. 295,66 4,57 27 381,29
2014. 295,66 4,57 27 381,29
2013. (07.01.-12.31.) 295,66 4,57 27 381,29
2013. (01.01.-06.30.) 328,52 5,08 27 423,67
2012. 328,52 5,08 27 423,67
2011. 306,73 18,57 25 406,62
2010. 248,47 23,73 25 340,25
2009.(07.01-12.31.) 228,18 32,32 25 325,63
2009. (01.01-06.30.) 228,18 32,32 20 312,60
2008. 198,04 38,96 20 284,40
2007. 190,61 24,89 20 258,60
2006. (09.01-12.31.) 189,4 7,6 20 236,40
2006. (01.01-09.01.) 189,4 7,6 15 226,55
2005. 177,81 8,29 15 214,02
2004. 142,16 19,94 15 186,42
2003. 122,5 0 12 137,20
2002. 114 0 12 127,68
2001. 106,8 0 12 119,62
2000. 91 0 12 101,92
1999. 83,1 0 12 93,08
1998. 71,2 0 12 79,75