Műszaki adatok és információk

Ellátott település: Budapest Budaörs Nagytarcsa
Ellátott lakosság: 1,7 millió fő 29 ezer fő 5 960 fő
Átlagosan keletkező szennyvíz:  500-600 ezer m3/nap     7-8 ezer m3/nap 1,1 ezer m3/nap
Elvezetett szenny- és csapadékvíz: 150-160 millió m3/év 2,5 millió m3/év 390-400 ezer mszennyvíz/ év (a csapadék mennyiségére az elválasztott rendszer miatt nem áll rendelkezésre adat)
Biológiailag tisztított szennyvíz: 75 millió m3/év 2,5 millió m3/év 390-400 ezer m3/év
Biológiailag tisztított szennyvíz aránya: 99% 99% 99%
A csatornahálózat hossza: 6473 km 166 km 63 km
Biológiai tisztítótelep: 3 db (2 db az FCSM Zrt. által, 1 db az FV Zrt. által üzemeltetett)
1./ Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep kapacitása: 200 ezer m3/nap
2./ Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep kapacitása:
80 ezer m3/nap
Nincs Nincs
Szenny- és csapadékvíz-átemelő telep: 9 szivattyútelep, 223 átemelő telep, 856 beemelő telep 10 átemelő telep,
193 beemelő telep
12 db átemelő telep, 2 db beemelő telep
 Műszaki adatok:
(A 24/2013. (V.29.) NFM rendelet 4. számú mellékletének 7. pontja alapján)
 

Megnevezés Budapesti adat Budaörsi adat Nagytarcsa
a/ vízbázisok kapacitása (m3/nap) Nincs Nincs 1 017 m3/d
b/ kitermelt víz mennyisége (m3/év) Nincs Nincs 291 451 m3
c/ átvett víz mennyisége
(m3/év)
Nincs Nincs 97 583 m3
c/ értékesített ivóvíz mennyisége (m3/év) Nincs Nincs  
e/ hálózati vízveszteség
(m3/év)
Nincs Nincs  
f/ szennyvíztisztító telepek száma (db) 2 db Nincs Nincs
g/ átemelők száma (db)  9 szivattyútelep, 223 átemelő telep,
856 beemelő telep
10 átemelő telep,
193 beemelő telep
12 db átemelőtelep, 2 db beemelő telep
h/ szennyvíztisztító telepek névleges kapacitása 1./ Észak-pesti Szennyvíztisztító
Telep kapacitása: 200 ezer m3/nap
2./ Dél-pesti Szennyvíztisztító
Telep kapacitása: 80 ezer m3/nap
Nincs Nincs
i/ víziközmű-hálózat hossza (km) Csatornahálózat hossza: 6473 km Csatornahálózat hossza: 166 km Ivóvízhálózat hossza: 63 km Csatornahálózat hossza: 63 km
j/ meghibásodások száma
(db/év)
Üzembiztonságot veszélyeztető
meghibásodás nem volt.
Kisebb meghibásodások:
Csatornahálózat: 265 db javítás,
1592 db dugulás-elhárítás;
Átemelő telepek: 321 db szivattyútelepi,
53 átemelőtelepi,
246 beemelőtelepi meghibásodás;
Szennyvíztisztító-telepek: 1220 db 
Üzembiztonságot veszélyeztető meghibásodás nem volt.
Kisebb meghibásodások:
Csatornahálózat: 2 db javítás,
40 db dugulás-elhárítás,
Átemelő telepek: 2 db átemelőtelepi, 41 beemelőtelepi meghibásodás
Kisebb meghibásodások:
Ivóvízhálózat: 5 db csőtörés, 3 db egyéb meghibásodás 
Csatornahálózat: 30 db dugulás-elhárítás 
Átemelő telepek: 11 db átemelőtelepi, 1 db beemelőtelepi meghibásodás
 2023. évi energetikai jelentés