Agglomerációs kapcsolatok

A Fővárosi Csatornázási Művek (FCSM) kapcsolatai a fővárosi agglomerációval nem újkeletűek. A főváros csatornahálózata számos településről, így Kerepesről, Kistarcsáról, Nagytarcsáról, Gyálról, Vecsésről, Üllőről, Budaörsről, Nagykovácsiból, Ürömről, Budakalászról, Dunakesziről, Csömörről, Szigetszentmiklósról fogad évente több mint 2,5 millió köbméter szennyvizet.

Társaságunk az agglomerációban, mint a Magyar Eneretikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kijelölt víziközmű-szolgáltató ellátja Budaörs szennyvízelvezető, valamint Nagytarcsa ivóvízellátó és szennyvízelvezető víziközműrendszerinek üzemeltetési feladatait. 

2006-ban az FCSM és szakmai befektetőnk, a Veolia Víz Zrt. az Érd és Térsége Víziközmű Kft-ben 26%-os üzletrészvásárlással vállalta, hogy korunk igényeinek és kihívásainak megfelelni képes szolgáltatóvá alakítja az ÉTV Kft.

Az utóbbi időben egyre több önkormányzat keresi meg a Csatornázási Műveket, hogy a kapcsolatok szélesítésével megnyugtató alapokra helyezzék víziközműveik üzemeltését. Társaságunk készséggel áll rendelkezésükre, felmérjük a helyi sajátosságokat, a megoldásra váró feladatokat, az összehangolt működtetésében rejlő lehetőségeket. Az együttműködés részleteit az önkormányzatok szakértőivel együttesen alakítjuk ki úgy, hogy valamennyi fél számára előnyös, hosszú távra biztonságot nyújtó és kiszámítható szerződéses kapcsolat jöjjön létre.
 

Érd és Térsége Víziközmű Kft., Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. 

A Veolia Víz Zrt. és legnagyobb magyarországi érdekeltsége, a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. 2006-ban hosszú távú Együttműködési Megállapodást és Üzemeltetési Szerződéseket írt alá az Érd és Térsége Víziközmű Kft. (ÉTV) hét tulajdonos Önkormányzatával.
A szakmai befektetők megjelenésével új fejezet kezdődött az ÉTV Kft. életében. Egy racionálisabban, erőforrásaival hatékonyabban gazdálkodó, erősebb szolgáltatói szemléletű, a fogyasztói igényeket és a tulajdonosi elvárásokat magasabb szinten kielégítő, szakmailag felkészült szolgáltató látja el az Önkormányzat alapfeladatát jelentő ivóvízellátást, szennyvízelvezetést és -tisztítást.
A szerződés értelmében a Veolia Víz Zrt. és a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. a budapesti agglomerációs régió szolgáltatását ellátó Társaság 26%-os üzletrészét vásárolta meg. A szerződés magában foglalja többek között Érd, Törökbálint, Tárnok, Diósd, Herceghalom, Sóskút és Pusztazámor vízellátását, valamint Törökbálint, Sóskút, Herceghalom, illetve Pusztazámor szennyvízelvezetését és tisztítását, valamint Remeteszőlős szennyvízelvezetését. 2012 óta Érd, Diósd és Tárnok települések szennyvízelvezetését és tisztítását az FCSM Zrt., a Veolia Víz Zrt., az ÉTV Kft., illetve a 3 önkormányzat által létrehozott Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. (ÉTCS) végzi.

Legfontosabb eredmények:

 • az Érdi Szennyvíztisztító Telep 5000 m3-ről 8000 m3-re történő kapacitásbővítése rekordidő alatt a szakmai befektetők közreműködésével az első nagy projektként;
 • az Érd, Diósd, Tárnok településeket érintő, nagyrészben az Európai Unió által támogatott fejlesztés szakmai segítése, melynek során mintegy 400 km csatorna, 60 szennyvízátemelő telep épült és az Érdi Szennyvíztisztító Telep kapacitása 15 000 m3/napra bővült;
 • a sűrített szennyvíziszap hasznosítása biogáz-, illetve elektromos energiatermelés céljából;
 • egy 300-as töltővezeték építése, a legkorszerűbb KPE anyagú vízhálózat-építés, elektrofitting kötésekkel;
 • gépházak, szennyvízátemelő telepek felújítása, szivattyúk cseréje;
 • csatornahálózat diagnosztikája korszerű ipari kamerákkal;
 • leromlott állapotú csatornák ütemezett rekonstrukciója, beton és azbesztcement anyagú vezetékek részarányának folyamatos csökkentése;
 • saját termelésű víz volumenének növelése;
 • energiairányítási rendszer bevezetése, energiahatékonysági szempontok előtérbe helyezése az üzemeltetés, illetve a beszerzési folyamatok során;
 • ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 4501:2018; ISO 50001:2018 minőségirányítási rendszerek működtetése;
 • a mai kor elvárásainak megfelelő ügyfélszolgálati iroda kialakítása a városközpontban; 
 • az illegális bekötések, csapadékvíz-bevezetések felderítése.

Ugrás az Érd és Térsége Víziközmű Kft. vagy az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. weboldalára.