ILO-elismerés

Az ENSZ Nemzetközi Munkaügyi Szervezete (ILO) elismerésben részesítette a Fővárosi Csatornázási Művek (FCSM) Zrt-t. A munkahelyi esélyegyenlőség terén kifejtett tevékenységért, "A sokszínű és befogadó munkahely, Best Practice, vállalati nagykövete" kitüntető címet, Severine Deboas, az ILO CSR & Szociális Finanszírozás programjának koordinátora adta át 2007 novemberében.

Cégünknél az esélyegyenlőség biztosításának záloga a Kollektív Szerződés és a 2007-ben megújításra került Esélyegyenlőségi terv.

A terv tartalmazza:

  • az egyenlő bánásmód betartása és az esélyegyenlőség elősegítése érdekében, a munkafolyamatok szabályozását;
  • a munkakörülmények javítását, különös tekintettel a 40 év feletti és a fogyatékos munkavállalók helyzetének javítására;
  • a képzési programokhoz való egyenlő hozzáférés lehetőségét;
  • a nyugdíjas korba való átmenet megkönnyítését;
  • a családos munkavállalók kedvezményeinek kiterjesztését.

Az esélyegyenlőség megvalósításának érdekében esélyegyenlőségi referenst jelöltünk ki. Feladata az esélyegyenlőség betartásának ellenőrzése, a terv teljesülésének vizsgálata, a terv előkészítése, valamint a munkáltatóval és a munkavállalói érdekképviseletekkel való egyeztetés. A referens alkalmazása, a felsorolt feladatok ellátása mellett, lehetővé teszi, hogy konkrét személyhez fordulhat az, aki úgy érzi, hátrányos megkülönböztetés érte.

A munkahelyi esélyegyenlőség biztosítása érdekében olyan modellt dolgoztunk ki, amely alkalmas arra, hogy a humánpolitika napi gyakorlatába beépülve, munkaerő-piaci szempontból segítse a hátrányos helyzetű emberek elhelyezkedését, beilleszkedésüket, az idősebb korosztályhoz tartozók és különösen a romák felvételét és beilleszkedését.

ILO-elismerés kép