Műszaki hibabejelentés

A víziközmű-hálózatban keletkezett üzemzavarok elhárítására éjjel-nappal díjmentesen hívható ügyeleti szolgálattal állunk rendelkezésre. Köszönettel vesszük a közterületen észlelt, csőtörésre vagy vízszivárgásra utaló jelek, valamint sérült (megrongált, csöpögő) tűzcsapok bejelentését, továbbá csatornaműtárgyak (pl. fedlapok, víznyelők, stb.) meghibásodásának, esetleg eltűnésének, valamint telekhatáron kívüli (bekötővezeték, gerinccsatorna) dugulások bejelentését.

Zöld szám: (80) 455-000
Telefon: (1) 455-4200, (1) 455-4123
E-mail: ugyelet@fcsm.hu