Ügyintézési módok az Ügyfélszolgálaton

Folyamatosan törekszünk a legmagasabb szintű szolgáltatás nyújtására, mind a szennyvízkezelésben, és -tisztításban, mind felhasználóinkkal, ügyfeleinkkel történő kapcsolattartásban. Minden igyekezetünk ellenére előfordulhatnak olyan esetek, amikor felhasználóink, ügyfeleink szolgáltatásunkkal vagy ügyeik intézésével kapcsolatosan esetleges sérelmüket Társaságunk felé be kívánják jelenteni.  Ezen bejelentések közül panasznak minősül a szolgáltatás minőségére vonatkozó bejelentés, a felek közötti szerződéssel kapcsolatos jogorvoslati bejelentés, vagy az ügyintézéssel kapcsolatos negatív észrevétel.


Bejelentéseiket az alábbi módon és helyeken tehetik meg

Személyesen

Ügyfélszolgálati Irodánkban: 1087 Budapest, Kerepesi út 19. (Bejárat az Asztalos Sándor út felől).
Nyitva tartás: hétfő: 10.00-20.00; kedd, szerda, csütörtök: 8.00-16.00; péntek: 8.00-14.00.

A problémák megoldása érdekében munkatársaink a helyszínen mindent megtesznek, amennyiben a bejelentés tárgya helyben azonnal mégsem orvosolható, úgy jegyzőkönyvet vesznek fel.


Telefonon

Társaságunk hangrögzítéssel rendelkező telefonos ügyfélszolgálatot tart fenn, melynek elérhetősége: (06-1) 455-4306. Panasszal kapcsolatosan ügyintézőinket a 0-ás gomb választása után érhetik el. Munkatársaink a problémát a beszélgetés alatt igyekeznek megoldani, amennyiben ez mégsem lehetséges, úgy jegyzőkönyvet vesznek fel és az illetékes szervezeti egységhez továbbítják. A rögzített beszélgetéseket egyedi azonosítóval látjuk el, öt évig megőrizzük és kérés esetén díjmentesen rendelkezésre bocsátjuk.


Írásban

Bejelentését postai úton a 1426 Bp., 72 Pf. 114 címre vagy elektronikusan az ugyfelszolgalat@fcsm.hu e-mail-címre küldheti el.

Kérjük, ha bejelentésének voltak előzményei, az ezekkel kapcsolatos információkat is szíveskedjék megadni. A panaszbejelentést a beérkezéstől számított 15 napon belül válaszoljuk meg. A válaszadási határidő helyszíni vizsgálat, vagy valamely hatóság megkeresésének szükségessége esetén egy alkalommal, legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható. Az ügyintézési idő hosszabbításáról és annak indoklásáról a válaszadási határidő letelte előtt külön értesítést küldünk.

A bekötésekkel kapcsolatos kérelmeket az erre rendszeresített formanyomtatványon kell beadni. A nyomtatványok hozzáférhetők mind a Szolgáltató személyes ügyfélszolgálatán, mind a Szolgáltató internetes honlapján (www.fcsm.hu).

Lehetőséget biztosítunk az e-ügyintézés keretein belül Ügyfélkapun/Cégkapun/Hivatali kapun keresztüli ügyintézésre az alábbiak szerint.

Társaságunk felé e-papír keretében indítható ügyintézés témacsoportja a közüzemi szolgáltatás címszó alatt megtalálható. A témacsoporton belül az alábbi ügytípusokat tudják ügyfeleink kiválasztani:

·        idegen közműépítések szakfelügyeletének megrendelése,

·        kárbejelentés,

·        feljelentések,

·        adatszolgáltatások,

·        csatornahasználati díjhátralék megtérülésével kapcsolatos adatszolgáltatás,

·        vízjogi engedélyezés,

·        bírságügyek,

·        környezetszennyezéssel kapcsolatos bejelentés és gazdálkodó egységek ellenőrzésével kapcsolatos ügyek.

 
A SZÜF-ön keresztül iFORM-űrlapok kitöltésével lehet az alábbi ügyek intézését kezdeményezni:

·        előzetes tájékoztatáskérelem,

·        használatbavételi hozzájárulás-kérelem,

·        locsolási kedvezménykérelem,

·        igénybejelentő a locsolási vízmérő telepítéséhez,

·        felhasználóváltozás-bejelentő.

 

Társaságunk GHK elérési adatai:

hivatal rövid neve: FCSMZRT
KR ID: 208457115

Társaságunk honlapján a főmérővel rendelkező ügyfeleinknek az  e-ügyfélszolgálat menüpontban regisztrációt követően lehetőségük van bizonyos ügyek online ügyintézésére, mely a nap 24 órájában rendelkezésre áll.