Szolgáltatási díjak

Nagytarcsa szolgáltatási területén

Az igénybe vett víziközmű-szolgáltatásért fizetendő díj magában foglalja az alapdíjat, az ivóvíz-szolgáltatás díját, és amennyiben az ingatlan csatornázott, akkor a szennyvíz elvezetéséért és kezelésért fizetendő díjat is.

A csatornahasználati díj alapja a mért szennyvízmennyiség, mérés hiányában a csatornaműbe bekötött ingatlanon felhasznált teljes vízmennyiség (az ingatlanon felszerelt összes vízmérő berendezésen átfolyt vízmennyiség), függetlenül attól, hogy annak beszerzése honnan történt.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2023. december 13-án hatályba lépett az energiaügyi miniszter 25/2023. (XII.13.) EM rendelete a nem lakossági felhasználók országosan egységes víziközmű-szolgáltatási díjának megállapításáról. Ennek értelmében 2024. január 1-jétől változnak a nem lakossági felhasználók esetében alkalmazott víziközmű-szolgáltatási díjak.

A nem lakossági felhasználók számára az ivóvíz nettó egységára 2024. január 1-jétől 
576 Ft/m3, a csatornaszolgáltatás nettó egységára 881,00 Ft/m3 összegre módosul.

A nem lakossági felhasználók számára a vízmérő átfolyási átmérője alapján alapdíjat is fizetni kell az ivóvíz- és a szennyvízszolgáltatáshoz kapcsolódóan a hivatkozott rendelet mellékletében meghatározottak szerint.

A Vksztv. 66. § (1) bekezdése értelmében a hatósági díj közszolgáltatási szerződés megkötését követően bekövetkező változása esetében a megváltozott hatósági díj az érvényes közszolgáltatási szerződés részévé válik.

A fizetendő alapdíjak összegét, valamint közműves ivóvízellátás és közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás fogyasztással arányos díjainak összefoglaló táblázatát az alábbiakban találják.


Lakossági felhasználók által fizetendő díjak (változatlan)

Díjtétel Ft/3 (nettó)  ÁFA (27%)  Ft/m3 (bruttó) 
Ivóvíz-szolgáltatási díj: 258,44 69,78 328,22
Locsolási víz, építési (vízdíj): 396,90 107,16 504,06
Alapdíj (ivóvíz): 135,00 36,45 171,45
Csatornahasználati díj: 341,51 92,21 433,72
Alapdíj (szennyvíz): - - -

Új Petőfi ltp. felhasználók által fizetendő díjak (változatlan)

Díjtétel Ft/3 (nettó)  ÁFA (27%)  Ft/m3 (bruttó) 
Ivóvíz-szolgáltatási díj: 258,00 69,66 327,66
Locsolási víz, építési (vízdíj): 396,90 107,16 504,06
Alapdíj (ivóvíz): 135,00 36,45 171,45
Csatornahasználati díj: 341,51 92,21 433,72
Alapdíj (szennyvíz): - - -

Nem lakossági felhasználók által fizetendő díjak

Díjtétel Ft/3 (nettó)  ÁFA (27%)  Ft/m3 (bruttó) 
Ivóvíz-szolgáltatási díj: 576,00 155,52 731,52
Locsolási víz, építési (vízdíj): 576,00 155,52 731,52
Alapdíj (ivóvíz): lásd a lenti táblázatban    
Csatornahasználati díj: 881,00 237,87 1 118,87
Alapdíj (szennyvíz): lásd a lenti táblázatban    

A nem lakossági felhasználók által fizetendő alapdíj 2024. január 1-jétől

Közműves ivóvízellátás

Átfolyási átmérő (mm) Nettó alapdíj (Ft/bekötés/hó)  ÁFA (27%) Bruttó alapdíj (Ft/bekötés/hó)
13 841,00 227,07 1 068,07
20 1 991,00 537,57 2 528,57
25 3 110,00 839,70 3 949,70
30 4 479,00 1 209,33 5 688,33
40 7 963,00 2 150,01 10 113,01
50 12 442,00 3 359,34 15 801,34
65 21 027,00 5 677,29 26 704,29
80 31 851,00 8 599,77 40 450,77
100 49 768,00 13 437,36 63 205,36
125 77 762,00 20 995,74 98 757,74
150 111 977,00 30 233,79 142 210,79
200 199 071,00 53 749,17 252 820,17
250 311 048,00 83 982,96 395 030,96
300 447 909,00 120 935,43 568 844,43
300 < 609 654,00 164 606,58 774 260,58

Közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás

Átfolyási átmérő (mm) Nettó alapdíj (Ft/bekötés/hó)  ÁFA (27%) Bruttó alapdíj (Ft/bekötés/hó)
13 1 661,00 448,47 2 109,47
20 3 932,00 1 061,64 4 993,64
25 6 144,00 1 658,88 7 802,88
30 8 848,00 2 388,96 11 236,96
40 15 729,00 4 246,83 19 975,83
50 24 576,00 6 635,52 31 211,52
65 41 534,00 11 214,18 52 748,18
80 62 916,00 16 987,32 79 903,32
100 98 306,00 26 542,62 124 848,62
125 153 603,00 41 472,81 195 075,81
150 221 188,00 59 720,76 280 908,76
200 393 224,00 106 170,48 499 394,48
250 614 412,00 165 891,24 780 303,24
300 884 753,00 238 883,31 1 123 636,31
300 < 1 204 247,00 325 146,69 1 529 393,69

Ha a számlázás alapjául szolgáló fogyasztásmérő berendezés átfolyási átmérője eltér a táblázat első oszlopában meghatározott értéktől, alapdíjként a fogyasztásmérő berendezés átmérőjéhez legközelebb álló, kisebb alapdíjat kell figyelembe venni.

25/2023 (XII.13.) EM rendelet 1. melléklete alapján

 

2023. december 31-ig érvényes díjak:

Lakossági felhasználók által fizetendő díjak

Díjtétel Ft/3 (nettó)  ÁFA (27%)  Ft/m3 (bruttó) 
Ivóvíz-szolgáltatási díj: 258,44 69,78 328,22
Locsolási víz, építési (vízdíj): 396,90 107,16 504,06
Alapdíj (ivóvíz): 135,00 36,45 171,45
Csatornahasználati díj: 341,51 92,21 433,72
Alapdíj (szennyvíz): - - -

Új Petőfi ltp. felhasználók által fizetendő díjak

Díjtétel Ft/3 (nettó)  ÁFA (27%)  Ft/m3 (bruttó) 
Ivóvíz-szolgáltatási díj: 258,00 69,66 327,66
Locsolási víz, építési (vízdíj): 396,90 107,16 504,06
Alapdíj (ivóvíz): 135,00 36,45 171,45
Csatornahasználati díj: 341,51 92,21 433,72
Alapdíj (szennyvíz): - - -

Intézményi felhasználók által fizetendő díjak

Díjtétel Ft/3 (nettó)  ÁFA (27%)  Ft/m3 (bruttó) 
Ivóvíz-szolgáltatási díj: 287,16 77,53 364,69
Locsolási víz, építési (vízdíj): 396,90 107,16 504,06
Alapdíj (ivóvíz): 150,00 40,50 190,50
Csatornahasználati díj: 379,46 102,45 481,91
Alapdíj (szennyvíz): - - -

Közületi felhasználók által fizetendő díjak

Díjtétel Ft/3 (nettó)  ÁFA (27%)  Ft/m3 (bruttó) 
Ivóvíz-szolgáltatási díj: 441,00 119,07 560,07
Locsolási víz, építési (vízdíj): 396,90 107,16 504,06
Alapdíj (ivóvíz): 150,00 40,50 190,50
Csatornahasználati díj: 523,04 141,22 664,26
Alapdíj (szennyvíz): - - -

Ivóvízellátással kapcsolatos szolgáltatási árak (bruttó):

Szolgáltatás, tevékenység megnevezése Díj
Vízbekötés egyedi árajánlat alapján
Vízbekötés megszüntetése egyedi árajánlat alapján
Sérült, fagyott bekötési vízmérő cseréje NA 13-20 bekötési vízmérő esetén
26 600 Ft/db
Eltulajdonított bekötési vízmérő pótlása NA 13-20 bekötési vízmérő esetén
(új vízmérő felszerelése)
26 600 Ft/db
Vízmérő metrológiai pontossági ellenőrzése:
- NA 13 és NA 20
- NA 25 és NA 30
- NA 40
- NA 50
- NA 80
- NA 100
- NA 150
 
55 900 Ft/db
69 000 Ft/db
31 500 Ft/db
34 000 Ft/db
52 000 Ft/db
53 000 Ft/db
72 000 Ft/db
Szivattyúzás aknából (víz eltávolítása aknából vízmérőcserénél) 4 100 Ft/db
Mellékmérőcsere és műszaki átadás-átvétel (1 db mellékmérő megrendelése esetén NA 13-20) (lejárt hitelességű mellékmérő cseréje, plombálása)
19 100 Ft/db
Mellékmérőcsere és műszaki átadás-átvétel (több db mellékmérő megrendelése esetén NA 13-20 darabonként) (lejárt hitelességű mellékmérő cseréje, plombálása)
16 400 Ft/db
Mellékmérő műszaki átvétel (1 db mellékmérő megrendelése esetén (NA 13-20) (idegen kivitelező által felszerelt mellékmérő átvétele és plombálása)
8 500 Ft/db
Mellékmérő műszaki átvétel (több db mellékmérő megrendelése esetén NA 13-20 darabonként) (idegen kivitelező által felszerelt mellékmérő átvétele, és plombálása)
5 500 Ft/db
Bekötési ikermérő kialakítása aknában
(1 db mérő megrendelése esetén NA 13-20 mérőnként)
39 400 Ft/db
Bekötési ikermérő kialakítása aknában
(2-4 db mérő megrendelése esetén NA 13-20 mérőnként)
38 000 Ft/db
Bekötési ikermérő kialakítása aknában
(4 db feletti mérő megrendelése esetén NA 13-20 mérőnként)
35 500 Ft/db
Bekötési mérő újraplombálás (a kiszállás díját is tartalmazza) 10 500 Ft/db
Ivóvízszolgáltatás-korlátozás/-felfüggesztés helyreállítása aknában
50 000 Ft/db
Ivóvízszolgáltatás-korlátozás/-felfüggesztés helyreállítása közterületen
(szilárd burkolatbontás, ill. helyreállítás díja nélkül!)
83 900 Ft/db
Burkolatbontás/-helyreállítás költsége, amennyiben az ivóvíz-szolgáltatás korlátozásának/felfüggesztésének helyreállítása esetén az szükséges (A korlátozás/felfüggesztés helyreállításának díján felül fizetendő!) (Díjtartozás esetén a szolgáltatás helyreállításakor fizetendő!)
egyedi árajánlat alapján
Vízszolgáltatás szüneteltetése (felhasználó kérésére) 25 700 Ft/db
Vízszolgáltatás szüneteltetésének feloldása (felhasználó kérésére)
25 700 Ft/db
Szakfelügyelet (Vízbekötés műszaki átvétel esetén 1 óra szakfelügyelet fizetendő.)
18 150 Ft/óra
Kiszállás:​
- 3,5 tonna alatti járművel, 1 fővel
- 3,5 tonna alatti járművel, 2 fővel
- 3,5 tonna feletti járművel
- szolgáltatáskorlátozás/-felfüggesztés érdekében
 
5 100 Ft/db
8 900 Ft/db
13 000 Ft/db
13 000 Ft/db

Csatornával kapcsolatos szolgáltatási díjak (bruttó):

Szolgáltatás, tevékenység megnevezése Díj
Házi bekötőcsatorna ellenőrzése:
- lakóépület esetén, nyíltárkos ellenőrzés
- lakóépület esetén, takart állapotú vizsgálat

31 750 Ft/db
74 295 Ft/db
Nem lakóépület esetén, nyíltárkos ellenőrzés 62 600 Ft/db
Nem lakóépület esetén, takart állapotú vizsgálat 106 045 Ft/db
Házi bekötőcsatorna-bontások ellenőrzése és engedélyezése:
- Lakóépület esetén
- Nem lakóépület esetén
 
16 510 Ft/db
40 640 Ft/db
Házi záportározó ellenőrzése 60 960 Ft/db
Meglévő házi bekötőcsatorna ellenőrzése 50 800 Ft/db

Térképszelvények adatértékelési és másolási díja (bruttó):

Szolgáltatás, tevékenység megnevezése Díj
Térképszelvény 3 475 Ft/dm2
Teljes szelvény 27 560 Ft/db
Adathordozó díja
395 Ft/db

Másolás és másolat kiadásának díja (bruttó):

  • Fénymásolás A/4-es méretben                                                                     55 Ft/oldal
  • Fénymásolás A/3-as méretben                                                                     75 Ft/oldal