Támogatások

A HÁLÓZAT – Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány célja a szociálisan rászorult fővárosi polgárok támogatása lakásfenntartási költségeik kiegyenlítésében, ha önerejükből nem képesek fedezni a még elfogadható szintű lakhatás költségeit.
Támogatásban részesíthetőek azon budapesti polgárok, akik rendelkeznek budapesti állandó vagy ideiglenes lakcímmel és megfelelnek a konkrét támogatási feltételeknek.

 

I./ Fővárosi lakásrezsi-támogatás:

A fővárosi lakásrezsi-támogatás évente 24 000 forinttal csökkenti a rezsiszámlákat. A víz-, csatorna-, szemétszállítási díjtámogatás havi 2000 Ft-tal csökkenti a fizetendő rezsi összegét. Az igénylőlapok a Főpolgármesteri Hivatal és a kerületi polgármesteri hivatalok ügyfélszolgálati irodáin vehetők fel és adhatók le.
A támogatásra – többek között – azok a háztartások jogosultak, amelyekben valaki kerületi lakásfenntartási támogatásban, magasabb összegű családi pótlékban, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, ápolási díjban, fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, álláskeresési járadékban vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesül, vagy közfoglalkoztatott, az álláskeresők nyilvántartásában szereplő, de ellátásban nem részesülő munkanélküli, vagy védendő fogyasztó.
Egy háztartás egy időben vagy a víz-, csatorna- és szemétszállítási díjtámogatást, vagy a távhődíj-támogatást veheti igénybe. 
Részletes információk: halozatalapitvany.hu; budapest.hu/lakasrezsi-tamogatas

 

II./ Hátralékkiegyenlítő támogatás:

A lakhatásban, a szolgáltatás igénybevételével fenyegetett, rászoruló hátralékosok tartozásainak rendezése céljából távfűtés-, víz-, csatorna-, szemétszállítási díjtartozás esetében.

Feltételek és részletes információk

 

III./ Krízistámogatás:

A lakhatásban, a szolgáltatás igénybevételében közvetlenül és azonnal fenyegetett hátralékosok tartozásainak rendezése céljából, akinek a lakásbérleti jogviszonya felmondását kezdeményezték (a lakbér nem fizetése miatt).

Feltételek és részletes információk

 

IV./ Eseti támogatás:

Kivételes – szabályozott – esetben, a Kuratórium egyedi döntése alapján.

Feltételek és részletes információk

 

Az alapítvány elérhetőségei:

HÁLÓZAT – Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány
Telefon: (1) 382-8740
E-mailcím: halozat-alapitvany@dbrt.hu
Levélcím: 1519 Budapest, Pf. 345.