Általános felhasználói tájékoztató

A közüzemi ivóvíz- és csatornaszolgáltatói tevékenység végzése a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény, illetve a 2011. évi CCIX. törvényben foglalt szabályozás figyelembevételével és annak betartásával történik.

Ennek megfelelően a következőkről tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket:

A szolgáltató által végzett tevékenység a szolgáltatási törvény meghatározása alapján, szolgáltatási tevékenységnek minősül.

I. Általános tájékoztatási adatok:

A szolgáltató neve: Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A szolgáltató nevének rövidítése: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
A szolgáltató székhelyének címe: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.
A szolgáltatást végző társaság jogi formája: zártkörűen működő részvénytársaság
A szolgáltató adószáma: 10893850-2-44
Cégjegyzékszám: 01-10-042418
Központi telefonos elérhetőség: 06-1/455-41-00; 06-1/459-16-00
Internetes elérhetőség: www.fcsm.hu
Központi e-mail: center@fcsm.hu
Központi Ügyfélszolgálati Iroda: 1087 Budapest, Kerepesi út 19.
Call center: 06-1/455-43-06
Ügyfélszolgálati e-mail: ugyfelszolgalat@fcsm.hu
Levelezési cím: 1426 Budapest, 72. Pf. 114.
MEKH működési engedély száma: VKEFFO/2814-3/2020.

II. Felelősségbiztosítás, mint szakmai biztosíték szerződéseinek száma

Felelősségbiztosítás típusa Biztosító Szerződés száma Kártérítési limit
Szolgáltatói felelősségbiztosítás Generali-Providencia Biztosító Zrt. 96100917134417801 10 millió Ft/kár és 20 millió Ft/év
Tevékenységi felelősségbiztosítás Generali-Providencia Biztosító Zrt. 96100917134417801 10 millió Ft/kár és 20 millió Ft/év
Munkagépek, munkagépként használt gépjárművek által okozott károk felelősségbiztosítása Generali-Providencia Biztosító Zrt. 96100917134417801 5 millió Ft/kár és 5 millió Ft/év

Területi hatály: Magyarország
 

III. Felügyeleti szervek

Felügyeleti szervek és elérhetőségeik

IV. A szolgáltatásra vonatkozó jogszabályok

- A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény,
- A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet,
- Budapest Főváros Önkormányzatának 4/1995. (II.13.) Főv. Kgy. rendelete,
- A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény egyes rendelkezései,
- A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 2014. március 15. előtt létrejött jogviszonyokra,
- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.) a 2014. március 15. után létrejött jogviszonyokra,
- A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény,
- A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény.
 

V. A szolgáltatás díja

Az ivóvízdíj az ügyfél részére biztosított ivóvízért fizetendő szolgáltatási díj. A csatornahasználati díj az ügyfél által a közcsatornába bocsátott szennyvíz elvezetéséért és kezeléséért fizetendő szolgáltatási díj. A főváros közigazgatási területére kiterjedően a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg.

Tovább a szolgáltatási díjakra.
 

VI. Átlagos vízfelhasználás és szennyvízkibocsátás

Háztartási (lakossági) átlagfogyasztás:

A víziközmű-szolgáltató által kibocsátott elszámoló számlából Ön, mint lakossági felhasználó (fogyasztó) megtudhatja, hogy amennyiben releváns, akkor a vízfelhasználása és szennyvízkibocsátása hogyan alakult az átlagos, egy lakossági felhasználási helyre jutó felhasználáshoz (kibocsátáshoz) képest.

Az országos átlagos vízhasználási és szennyvíz-kibocsátási adatok:

  • Egy felhasználási helyre jutó évi átlagos vízfelhasználás:           83,71 m³
  • Egy felhasználási helyre jutó havi átlagos vízfelhasználás:           6,98 m³
  • Egy felhasználási helyre jutó napi átlagos vízfelhasználás:           0,23 m³
  •  
  • Egy felhasználási helyre jutó évi átlagos szennyvízkibocsátás:  86,14 m³
  • Egy felhasználási helyre jutó havi átlagos szennyvízkibocsátás: 7,18 m³
  • Egy felhasználási helyre jutó napi átlagos szennyvízkibocsátás: 0,24 m³

Az összehasonlításnál kérjük, vegye figyelembe, hogy a feltüntetett adatok egy felhasználási helyre vonatkoznak.

A közzétett adatok a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2019. évi adatain alapulnak.

Közzétevő: Magyar Víziközmű Szövetség (www.maviz.org)