Azonosító adatok

Cégnév: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Székhely: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4.
Levelezési cím: 1426 Budapest 72, Pf. 114.
Számlavezető pénzintézet: MBH Bank Nyrt.
Számlaszám: 10102093-04853203-00000009
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-042418
Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 10893850-2-44
Adatkezelés
nyilvántartási száma:
NAIH-52389/2012.
A MEKH által kiadott
víziközmű-szolgáltatói engedély száma:
4088/2016.
A MEKH által kiadott működési
engedély iktatószáma:
VKEFFO_2018/8961-1(2018)