Letölthető nyomtatványok

A Fővárosi Csatornázási Művek nyomtatványai ONLINE is kitölthetőek.
Kérjük, kattintson ide, ha online szeretné kitölteni nyomtatványainkat vagy töltse le PDF-ben a formanyomtatványokat a saját gépére.

Nyomtatványainkat az Adobe Acrobat Reader segítségével olvashatja. Letöltés


Letölthető nyomtatványok

Cím Típus Letöltés

1. Előzetes tájékoztatáskérelem a törzshálózatba történő bekötés lehetőségeiről és feltételeiről

2. Szolgáltatói hozzájárulás-kérelem a törzshálózatba történő bekötéshez

3. Használatbavételi hozzájárulás-kérelem a megépített házi szennyvízhálózatra

4. Locsolási kedvezménykérelem a 10%-os locsolási kedvezmény igénybevételéhez

5. Igénybejelentő az elkülönítetten mért locsolási célú mellékvízmérő telepítéséhez

6. Nyilatkozat ivóvízvezeték meghibásodása következtében elfolyt vízmennyiségről

7. Felhasználóváltozás-bejelentő közszolgáltatási szerződéshez

8. Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére, módosítására, megszüntetésére

9. Meghatalmazás ügyintézésre

10. Meghatalmazás ügyintézésre és szerződés aláírására

11. Tulajdonosi hozzájárulás és tulajdonosi adatlap

12. Nyilatkozat - Térképi adatok megvásárlása

13. Kérelem a szolgáltatás szüneteltetéséhez

14. Nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulásról

15. Megrendelő meglévő bekötővezeték helyzetének ellenőrzésére

16. Kivitelezői nyilatkozat

17. Munkakezdés bejelentése

18. Egyébvíz-bevezetési kérelem

19. Befogadói nyilatkozatkérelem

20. Kérelem fogyatékkal élő személyként a védendő felhasználók nyilvántartásba történő felvétel / nyilvántartás meghosszabbítása iránt

21. Kérelem szociálisan rászoruló személyként a védendő felhasználók nyilvántartásba történő felvétel / nyilvántartás meghosszabbítása iránt

22. Kérelem akadálymentes számlakép igényléséhez

23. Előzetes tájékoztatáskérelem víziközmű-hálózatba történő ivóvízbekötéshez (Kizárólag nagytarcsai felhasználók számára!)

24. Szolgáltatói hozzájárulás-kérelem víziközmű-hálózatba történő ivóvízbekötéshez (Kizárólag nagytarcsai felhasználók számára!)

25. Használatbavételi hozzájárulás-kérelem a megépített ivóvíz bekötésre és/vagy házi ivóvízhálózatra (Kizárólag nagytarcsai felhasználók számára!)

26. Tervezői nyilatkozat víziközmű-hálózatba történő ivóvízbekötéshez (Kizárólag nagytarcsai felhasználók számára!)

27. Kivitelezői nyilatkozat víziközmű-hálózatba történő ivóvízbekötéshez (Kizárólag nagytarcsai felhasználók számára!)

28. Nyilatkozat burkolatbontási tilalomról (Kizárólag nagytarcsai felhasználók számára!)

29. Megrendelő vízmérőcseréhez (Kizárólag nagytarcsai felhasználók számára!)

30. Megrendelés ivóvíz-szolgáltatás szüneteltetéséhez (Kizárólag nagytarcsai felhasználók számára!)

31. Felhasználói nyilatkozat és vázlatrajz locsolási mellékvízmérő beszereléséről (Kizárólag nagytarcsai felhasználók számára!)

32. Felhasználói nyilatkozat és vázlatrajz lakás-mellékvízmérő beszereléséről (Kizárólag nagytarcsai felhasználók számára!)