Pályázatok

Társaságunk a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban és Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben tesz eleget a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének. A lista frissítése a "Közbeszerzésekről szóló" 2015. évi CXLII. törvényben meghatározott határidőn belül történik.

 A letölthető fájlokat az Adobe Acrobat Reader segítségével olvashatja.

Letöltés

Kapcsolat:

 

Beszerzési Jogi Csoport
Telefon: (1) 459-1661
E-mail: kozbeszerzes@fcsm.hu


Pályázatok

Cím Típus Letöltés

20/2010. Besz.J.Cs - 40%-os vas(III)-klorid oldat szállítása, szerződés

108/2011.BeszJcs Fűtésrekonstrukció III. rész 2. számú szerződésmódosítás

Csatornarekonstrukció kivitelezés III/2 Kondorfa - Mesterházi utca KSZ2015000598

24/2010. Ber.J.Cs - Nyerges vontató beszerzése, szerződés

43/2012.BeszJCs. Pótmunka elvégzése a Budapest XIV. Törökőr utcai csatornarekonstrukció teljesítése során Szerződés

11/2014 Vállalkozási szerződés Asztalos Sándor utca 4 öltöző-fürdő felújítás

16/2010. Ber.J.Cs. Kézi kamerás berendezés átépítése, szerződés

108/2011.BeszJcs Fűtésrekonstrukció I. rész Szerződésmódosítás

12/2014 Vállalkozási szerződés Kerepesi út 21. konyha felújítás

45/2010. Besz.J.Cs. Nyílászárócserék elvégzése 1. rész, szerződés

31/2012 Keretmegállapodás keretében a Budapest közigazgatási határán belüli csatornarekonstrukciók tervezői és engedélyeztetési tevékenységének ellátása Előzetes vitarendezési kérelem

16/2012. BeszJCs Műhelyautók beszerzése előzetes vitarendezési kérelem I.

16/2012. BeszJCs. műhelyautók beszerzése előzetes vitarendezési kérelem 2.

2/2014 Szállítási szerződés két darab alváz szállítása

1 db fogvatartottak szállítására alkalmas különleges célú felépítménnyel ellátott gépjármű beszerzése, előzetes vitarendezési kérelem - Tornádó Kft.

24/2012 BeszJCs. Csatornarekonstrukció tervezés VI. ütem 8.rész szerződés módosítás

697/2013 KSZ Biztosítási szerződés KGFB-CASCO

1 db fogvatartottak szállítására alkalmas különleges célú felépítménnyel ellátott gépjármű beszerzése, előzetes vitarendezési kérelemre adott válasz - Tornádó Kft.

24/2012 BeszJCs. Csatornarekonstrukció tervezés VI. ütem 11.rész szerződés módosítás

24/2012 BeszJCs. Csatornarekonstrukció tervezés VI. ütem 12.rész szerződés módosítás

27/2010 Besz.J.Cs. Gépjárművek karbantartása, előzetes vitarendezési kérelem

24/2012 BeszJCs. Csatornarekonstrukció tervezés VI. ütem 13.rész szerződés módosítás

Csatornarekonstrukció kivitelezés XII/2 BonexKft KSZ-2017000679

27/2010 Besz.J.Cs. Gépjárművek karbantartása, előzetes vitartndezés - válasz

59/2012 Csatornarekonstrukció tervezés VIII. ütem 1.rész Csalán u., szerződés

59/2012 Csatornarekonstrukció tervezés VIII. ütem 2.rész Gábor Áron u., szerződés

59/2012 Csatornarekonstrukció tervezés VIII. ütem 3.rész Károlyi Mihály u., szerződés

Szívó felépítménnyel rendelkező célgép beszerzése - előzetes vitarendezési kérelem

35/2010. Besz.J.Cs. - VISION folyamatirányítási rendszer karbantartása, szerződés

59/2012 Csatornarekonstrukció tervezés VIII. ütem 4.rész Váci u., szerződés

15/2012. BeszJCs. szerződés 1. rész

27/2010 Besz.J.Cs. Gépjárművek karbantartása, szerződés 2. rész

15/2012. BeszJCs. - szerződés 2. rész

27/2010 Besz.J.Cs. Gépjárművek karbantartása, szerződés 4. rész

15/2012. BeszJCs. - szerződés 3. rész

9/2011 Besz.J.Cs. Oktatási központ üzemeltetés, szerződés

15/2012. BeszJCs. - szerződés 4. rész

Csatornarekonstrukció kivitelezés XIII. ütem 1.rész I.kerület Lisznyai u

15/2012. BeszJCs. - szerződés 5. rész

Csatornarekonstrukció kivitelezés XIII. ütem 2.rész II. kerület Templom u

Szennyvíziszap elszállítása és hasznosítása, előzetes vitarendezési kérelem és arra adott válasz

15/2012. BeszJCs. - előzetes vitarendezési kérelem 1

Csatornarekonstrukció kivitelezés XIII. ütem 3.rész III. kerület Bécsi út I. ütem

44/2011. BeszJCs. Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep- Előmechanikai műtárgy beton korrózió védelme, előzetes vitarendezési kérelem

Csatornarekonstrukció kivitelezés XIII. ütem 4.rész VII. kerület Murányi u

44/2011. BeszJCs. Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep- Előmechanikai műtárgy beton korrózió védelme, előzetes vitarendezés-válasz

Csatornarekonstrukció kivitelezés XIII. ütem 5.rész VII. kerület Szövetség u

01/2011. Besz.J.Cs. - Takarítási szolgáltatások nyújtása, szerződés

Csatornarekonstrukció kivitelezés XIII. ütem 6.rész VII. kerület Síp u

14/2011. Besz.J.Cs. - Dél-pesti Szennyvíztisztító telepen koncentrált leeresztőhely felújítása, szerződés

31/2012. BeszJCs. Füstgázelvezetés korszerűsítése, szerződés

42/2014 Vállalkozási szerződés Kerepesi út 21.IV. épületében nyílászárók cseréjére

27/2012 BeszJCs. Villamos energia beszerzés, szerződés

52/2014 Vállalkozási szerződés Soroksári úti II. épület felújítási munkáira

47/2011. Besz.J.Cs. - Gépjárműflotta beszerzése a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére, előzetes vitarendezési kérelem

27/2012 Csatornarekonstrukció kivitelezés VII. ütem 1. rész: X. kerület Kis Pongrác lakótelep, szerződés

48/2014 Vállalkozási szerződés Kossuth téri főgyűjtő csatornában a folyóka felújítására

Számítástechnikai eszközök beszerzése, szerződés

27/2012 Csatornarekonstrukció kivitelezés VII. ütem 2. rész: I. kerület Avar utca, szerződés

598/2013 Vállalkozási szerződés módosítás Szlávy utca

Számítástechnikai eszközök beszerzése, szerződés

27/2012 Csatornarekonstrukció kivitelezés VII. ütem 3. rész: XI. kerület Kanizsai utca, szerződés

Csatornarekonstrukció kivitelezés XIII. ütem 3.rész szerződés módosítás

Számítástechnikai eszközök beszerzése, szerződés

27/2012 Csatornarekonstrukció kivitelezés VII. ütem 4. rész: XIV. kerület Törökőr utca, szerződés

Számítástechnikai eszközök beszerzése, szerződés

27/2012 Csatornarekonstrukció kivitelezés VII. ütem 5. rész: XIV. kerület Szabadföldi út, szerződés

KSZ14000165 Vállalkozási szerződés Szent Imre herceg úti automata átemelő telep második nyomóvezeték kivitelezési munkálataira

47/2011. Besz.J.Cs. - Gépjárműflotta beszerzése a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére, előzetes vitarendezési kérelemre adott válasz

75/2012 Szállítási szerződés 1db FLYGT PL 7101/835 szennyvízszivattyú beszerzésére

67/2011. Fővárosi belvízvédelmi létesítmények gondozása, szerződés

31/2012 Keretmegállapodási szerződés csatornarekonstrukciók tervezői és engedélyeztetési tevékenységének ellátására K+K Kft

KSZ14000174 Vállalkozási szerződés Észak-pesti Szennyvíztisztító telepen kamerás vagyonvédelmi rendszer kiépítése

27/2011. Szolinfo infrastruktúra üzemeltetése 2011-2012, szerződés

31/2012 Keretmegállapodási szerződés csatornarekonstrukciók tervezői és engedélyeztetési tevékenységének ellátására Főmterv Zrt

KSZ 173/2014 Vagyon- és felelősségbiztosítás 2014-2017

24/2011 FCSM Zrt. részére cseppfolyós oxigén szállítása, előzetes vitarendezési kérelem és a kérelemre adott válasz

31/2012 Keretmegállapodási szerződés csatornarekonstrukciók tervezői és engedélyeztetési tevékenységének ellátására MélyTerv Kft

38/2011 FCSM Zrt. részére égetett mész (kálcium oxid) szállítása, szerződés

31/2012 Keretmegállapodási szerződés csatornarekonstrukciók tervezői és engedélyeztetési tevékenységének ellátására Mélyépterv Zrt

19/2011 Bp. VIII. Kerepesi út 19. II. épület tető javítása, szerződés

Csatornarekonstrukció kivitelezés XV. ütem 1.rész V. kerület Kossuth tér

24/2011 FCSM Zrt. részére cseppfolyós oxigén szállítása, szerződés

Csatornarekonstrukció kivitelezés XV. ütem 1. rész V. kerület Kossuth tér

22/2011 Kenőanyagok szállítása, szerződés

Csatornarekonstrukció kivitelezés XV. ütem 2. rész II. kerület Széll Kálmán tér

40/2012 BeszJCs Nyilvános illemhelyek szanitereinek szállítása szerződés

Csatornarekonstrukció kivitelezés XIV. ütem 1. rész II. kerület Frankel Leó u

13/2011 FCSM Zrt. részére metanol szállítása, szerződés

40/2012 BeszJCs Nyilvános illemhelyek burkolóanyagainak szállítása szerződés

Csatornarekonstrukció kivitelezés XIV. ütem 2 rész II. kerület, Frankel Leó u

16/2011 Elemanalizátorok karbantartása, szerződés

52/2012 Csatornarekonstrukció kivitelezés VIII. ütem 1. rész I. Pala utcai kiömlő megszüntetése, szerződés

Csatornarekonstrukció kivitelezés XIV. ütem 3. rész IV. kerület Görgey Artúr u

66/2011 Árvízi védekezéshez szükséges mobilgát elemek beszerzése, szerződés

52/2012 Csatornarekonstrukció kivitelezés VIII. ütem 2. rész I. Szilágyi Dezső téri meglévő kiömlő tehermentesítő átkötése, létesítése, szerződés

Csatornarekonstrukció kivitelezés XIV. ütem 4. rész XIV. kerület Füredi út

8/2011 FCSM Zrt. beszerzési rendszerének (FIBER) karbantartása, hibabejelentő szolgáltatás és tanácsadás nyújtása, valamint eseti fejlesztése, szerződés

76/2012 Csatornarekonstrukció kivitelezés IX. ütem 1. rész II. kerület, Ganz utca, szerződés

Csatornarekonstrukció kivitelezés XIV. ütem 5. rész I. kerület Döbrentei utca

6/2011 Flyght szivattyúk javítása, szerződés

76/2012 Csatornarekonstrukció kivitelezés IX. ütem 3. rész V. kerület, Báthory utca, szerződés

Vállalkozási szerződés keretében a megjelölt Fővárosi belvízvédelmi létesítmények gondozása KSZ14000232

25/2011 Munka- és biztonsági lábbelik szállítása, szerződés

76/2012 Csatornarekonstrukció kivitelezés IX. ütem 4. rész X. kerület, Kis Pongrác ltp. II. ütem, szerződés

KSZ-14000238 SZOLINFO rendszer üzemeltetés támogatása és változás követése

76/2012 Csatornarekonstrukció kivitelezés IX. ütem 5. rész XII. kerület, Nagy Jenő utca, szerződés

18/2011 A Dél-Pesti Szennyvíztisztító Telep eleveniszapos fokozatának intenzifikálása lefedéssel, technológia beszerzése és az ahhoz kapcsolódó technológiafelügyeleti szolgáltatás, szerződés

76/2012 Csatornarekonstrukció kivitelezés IX. ütem 6. rész XV. kerület Régi Fóti úti csapadékcsatornára kötő hbcs-k kiváltása, szerződés

XIV Fűrész u., Alterra szerződés

47/2011. Besz.J.Cs. - Gépjárműflotta beszerzése a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére, szerződés

KSZ-14000278 számú szerződésmódosítás (Észak-pest membrános gáztároló)

II Lepke u., Bonex szerződés

11/2011 Az FCSM Zrt. részére öntöttvas aknafedlapok szállítása NA600 és NA500 névleges méretekben, szerződés

76/2012 Csatornarekonstrukció kivitelezés IX. ütem 2. rész IV. kerület, Mikszáth Kálmán utca, szerződés

KSZ-14000279 számú szerződésmódosítás (Dél-pest membrános gáztároló)

II Lepke u., Bonex szerződés

12/2011 FCSM Zrt. részére BeGu szerkezetű és önszintező aknafedlapok szállítása - 1. rész, szerződés

KSZ-14000291 számú vállalkozási szerződés (IVIR rendszerbevezetés, rendszerámogatás)

X Gergely u., SADE szerződés

12/2011 FCSM Zrt. részére BeGu szerkezetű és önszintező aknafedlapok szállítása - 3. rész, szerződés

41/2012 BEGU - szerződés

KSZ-14000305 számú vállalkozási szerződés (Oracle támogatás biztosítása)

XI Laufenauer u., SADE szerződés

12/2011 FCSM Zrt. részére BeGu szerkezetű és önszintező aknafedlapok szállítása - 4. rész, szerződés

28/2012 KGFB szerződés

KSZ-14000316 Vállalkozási szerződés keretében Kerepesi út 21 szám alatti épületekben felújítási munkálatok elvégzése

XIII Kartács u., szerződés

32/2011 Besz.J.Cs. Hidraulikus csörlővel ellátott csatornatisztító járműszerelvény, szerződés

24/2012 BeszJCs. Csatornarekonstrukció tervezés VI. ütem 8.rész 2. szerződés módosítás

KSZ-14000317 Vállalkozási szerződés keretében a Kerepesi út 19 I számú irodaépületében szőnyegpadló laminált padló burkolatra történő cseréjének elvégzése

56/2011. Besz.J.Cs. Gépjárművek karbantartása 2011-2013., előzetes vitarendezési kérelem

24/2012 BeszJCs. Csatornarekonstrukció tervezés VI. ütem 11.rész 2. szerződés módosítás

Csatornarekonstrukció kivitelezés XVI. ütem 1. rész XIV. kerület, Thököly út

56/2011. Besz.J.Cs. Gépjárművek karbantartása 2011-2013., előzetes vitarendezés - válasz

24/2012 BeszJCs. Csatornarekonstrukció tervezés VI. ütem 12.rész 2. szerződés módosítás

Csatornarekonstrukció kivitelezés XVI. ütem 2. rész XIV. kerület, Nagy Lajos király útja

Levegőztető elemek beszerzése, szerződés

44/2011 BeszJCs. Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep- Előmechanikai műtárgy beton korrózióvédelme, szerződés

24/2012 BeszJCs. Csatornarekonstrukció tervezés VI. ütem 13.rész 2. szerződés módosítás

Csatornarekonstrukció kivitelezés XVI. ütem 3. rész V-XIII. kerület, Pesti Duna-parti főgyűjtő

Csatornarekonstrukció kivitelezés XVI. ütem 4. rész XIX. kerület, Huba utca

81/2011. Besz.J.Cs. - XVI. kerület Piros rózsa utcai automata átemelőtelep rekonstrukciója, szerződés

Csatornarekonstrukció kivitelezés XVI. ütem 5. rész IV. kerület, Erkel Gyula utca

35/2011. Besz.J.Cs. - Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás , szerződés

59/2012 BeszJCs. Csatornarekonstrukció tervezés VIII. ütem 3.rész Szerződés módosítás

42/2011. Besz.J.Cs. - Védőruhák szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére, szerződés

103/2013 BeszJCs Üzemanyag szerződés

KSZ-14000430-Vállalkozási szerződés vassó adagoló rendszer fejlesztésére

63/2011 BeszJCs. Távfelügyeleti berendezések cseréje, szerződés

Csatornarekonstrukció kivitelezés XV. ütem 1. rész V. kerület Kossuth tér szerződés módosítás

42/2011 BeszJCs. Védőruhák szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére, szerződés

51/2012 Csatornarekonstrukció kivitelezés X. ütem 1. rész: V. kerület Kossuth Lajos tér, szerződés

KSZ-14000404 Adásvételi szerződés metanol

42/2011 BeszJCs. Védőruhák szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére, szerződés

51/2012 Csatornarekonstrukció kivitelezés X. ütem 2 rész: V. kerület Károlyi u, szerződés

Csatornarekonstrukció kivitelezés XIV. ütem 4. rész Füredi út szerződés módosítás

51/2012 Csatornarekonstrukció kivitelezés X. ütem 3. rész V. kerület, Váci u., szerződés

KSZ_14000486 Vállalkozási szerződés vízkivételi mű korszerűsítése tárgyában

84/2011 BeszJCs. Pesti Alsó rakpart helyreállítás , szerződés

59/2012 BeszJCs. Csatornarekonstrukció tervezés VIII. ütem 1.rész Szerződés módosítás

KSZ-14000507 kombinált célgép adásvételi szerződés

117/2011 BeszJCs. Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep eleveniszapos medencéinek lefedéséhez szükséges medence átalakítás és üvegház szerkezet kivitelezése során felmerült pótmunkák elvégzése, szerződés

59/2012 BeszJCs. Csatornarekonstrukció tervezés VIII. ütem 4.rész Szerződés módosítás

KSZ-14000509 SCADA rendszer telepítése

86/2011 beszJCs. 2 darab új automata illemhely beszerzése, szerződés

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. Opel gépjárműflottájának bővítése Opel flottával, vagy azzal egyenértékű gépjárműveket tartalmazó flottával Szerződés

64/2011. Besz.J.Cs. WTW online műszepark bővítése, szerződés

2 db konténerszállító tehergépjármű beszerzése Szerződés

KSZ-14000539 Szállítási szerződés konténerek szállítására

108/2011 BeszJCs. Fűtésrekonstrukció 2. rész, szerződés

32/2012. BeszJCs Polielektrolit beszerzése, szerződés

KSZ-14000566 Vállalkozási szerződés Frankel Leó úti pótmunka elvégzésére

108/2011 BeszJCs. Fűtésrekonstrukció 3. rész, szerződés, szerződés

Fővárosi belvízvédelmi létesítmények gondozása szerződés

Vas(III)-klorid oldat szállítása - előzetes vitarendezés

Csatornarekonstrukció kivitelezés XIV/3 BonexKft KSZ2018000190

87/2011 BeszJCs. Iszapsűrítő asztal beszerzése, szerződés

52/2012 Csatornarekonstrukció kivitelezés VIII. ütem 3. rész I. Harcsa-Kavics utcai átkötő csatorna, szerződés

KSZ-14000391 kaszagém adapter adásvételi szerződés

93/2011. Besz.J.Cs. - FCSM Zrt. hálózati berendezéseinek korszerűsítése, bővítése - 1. rész, szerződés

Csatornarekonstrukció tervezeés 2013.I ütem 1. rész II. Széll Kálmán tér szerződés

Komposzttelepi aprítógép előzetes vitarendezés

56/2011. Besz.J.Cs. Munkagépek javítása, karbantartása, felújítása 2011-2013., szerződés

Csatornarekonstrukció tervezés 2013.I ütem 2. rész VII. Murányi u. szerződés

KSZ-14000391 kaszagém adapter adásvételi szerződés

56/2011. Besz.J.Cs. Célgép felépítmények javítása, karbantartása, felújítása 2011-2013., szerződés

Csatornarekonstrukció tervezés 2013.I ütem 3. rész VII. Szövetség u. szerződés

KSZ-14000391 kaszagém adapter adásvételi szerződés

94/2011 BeszJCs. A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére Netzsch 021-85 tipusú membrán szűrőprés üzemeltetéséhez szükséges konfekcionált szűrővásznak szállítása szállítási szerződés keretében , szerződés

Csatornarekonstrukció tervezés 2013.I ütem 4. rész: XV. ker. Deák utca szerződés

108/2011 BeszJCs. Fűtésrekonstrukció 1. rész, szerződés

Csatornarekonstrukció tervezés 2013.I ütem 5. rész: I. Lisznyai utca szerződés

Csatornarekonstrukció tervezés 2013.I ütem 6. rész: XVIII. Halomi út szerződés

KSZ-14000559 Vállalkozási szerződés PVC padlóburkolat csere Strabag Zrt

65/2011 BeszJCs. Vékonykliens rendszer továbbfejlesztése, szerződés

Háztartási papíráruk szállítása - szerződés

Csatornarekonstrukció keretmegállapodás - előzetes vitarendezési kérelem

87/2011 BeszJCs. Iszapsűrítő asztal beszerzése, szerződés

Csatornarekonstrukció kivitelezés XI. ütem 1. rész II. kerület, Apostol u szerződés

109/2011 BeszJCs. Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep - fertőtlenítő rendszer cseréje, korszerűsítése, szerződés

Csatornarekonstrukció kivitelezés XI. ütem 2. rész II. kerület, Bimbó út szerződés

KSZ-14000594 vállalkozási szerződés video megfigyelő rendszer kiépítésére

119/2011. Besz.J.Cs. - Nyomtatványok szállítása, előzetes vitarendezési kérelem

Csatornarekonstrukció kivitelezés XI. ütem 3. rész II. kerület, Frankel Leó út szerződés

KSZ-14000594 vállalkozási szerződés video megfigyelő rendszer kiépítésére

74/2011. BeszJCs. Üzemanyagkutakkal kapcsolatos feladatok elvégzése, szerződés

Csatornarekonstrukció kivitelezés XI. ütem 4. rész III. kerület, Bécsi út szerződés

KSZ_14000594 vállalkozási szerződés video megfigyelő rendszer kiépítésére

119/2011. Besz.J.Cs. - Nyomtatványok szállítása, előzetes vitarendezési kérelemre adott válasz

Csatornarekonstrukció kivitelezés XI. ütem 5. rész XII. kerület Határőr u szerződés

KSZ-14000594 video megfigyelő rendszer kiépítése

120/2011. Besz.J.Cs. - A Fővárosi Csatornázási Művek üzemszerű működése során keletkező kezelt, víztelenített szennyvíziszap (EWC 190805) elszállítása és hasznosítása, szerződés

Csatornarekonstrukció kivitelezés XI. ütem 6. rész VI. kerület Dalszínház u szerződés

Kbt 31 (1) bekezdés e) pontja szerinti közzététel a szerződések teljesítéséről

Csatornarekonstrukció kivitelezés XI. ütem 7. rész XI. kerület Fejér Lipót u szerződés

KSZ-14000594 vállalkozási szerződés video megfigyelő rendszer kiépítésére

124/2011 BeszJCs.NA600 névleges méretű, segédkerettel rendelkező önszintező aknafedlapok szállítása, szerződés

KSZ-14000628 Vállalkozási szerződés Álmennyezet csere A-Modul Zrt

116/2011. Besz.J.Cs. Szivárgás megfigyelő rendszer felújítása, szerződés

Délpesti Szennyvíztisztító Telep – tápanyag eltávolító rendszer informatikai hátterének kiépítése szerződés

KSZ-14000630 Vállalkozási szerződés Soroksári úti telep fűtéskorszerűsítése Thermowatt Kft.

119/2011 BeszJCs. Nyomtatványok szállítása, szerződés

Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep - Utóülepítők kotró futófelületének felújítása - szerződés

KSZ-14000594_vállalkozási szerződés video megfigyelő és beléptető rendszer kiépítésére

97/2011 BeszJCs. központosított közbeszerzés 7 db Microsoft Office Pro beszerzése, szerződés

Csótánymentesítés csatornahálózatban - szerződés

KSZ-14000614_Adásvételi szerződés szűrővásznak szállítására

Ingatlanokon rágcsáló- és rovarmentesítés - szerződés

KSZ-14000625_Adásvételi szerződés kombinált célgép szállítására

Oracle támogatás biztosítása

KSZ-14000606_Vállalkozási szerződés Soroksári út 2 db vasajtó csere

98/2011 BeszJCs. központosított közbeszerzés 11 db Office Pro plus 2010 és 4 db Office Std 2010, szerződés

Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep - Előülepítők vízszint növelése - szerződés

KSZ-14000609 Keretmegállapodás közcsatornák hibaelhárítási munkáinak elvégzésére

Csatornarekonstrukció kivitelezés V/1 Palota út KSZ2016000282

101/2011 BeszJCs. központosított közbeszerzés 9 db LG W1934S monitor,8 db Sun Type 7 billentyűzet, 8 db Sun FID 638 egér, szerződés

NA 500 és NA 600 névleges méretű öntöttvas aknafedlapok szállítása - szerződés

Vállalkozási szerződés módosítás Széll Kálmán tér

NA 600 névleges méretű BEGU aknafedlapok szállítása - szerződés

Vállalkozási szerződés módosítás Pesti Duna-parti főgyűjtő

101/2011 BeszJCs. központosított közbeszerzés1 db DELL 3750 notebook + MS Office Pro, szerződés

Nagyteher gépjármű alkatrészek szállítása Fellebezés

KSZ-14000503 Vállalkozási szerződés behatolás-jelző és beléptető rendszerek karbantartására

99/2011 BeszJCs. központosított közbeszerzés 2 db DELL E6520 notebook, 2 db DELL E6320 notebook, 2 db DELL Optiplex 990 minitorony, szerződés

2013. évi statisztikai összegezés 92/2011. (XII.30.) NFM rendelet

KSZ14000674 Adásvételi szerződés keretében 1 db konténerszállító tehergépjármű beszerzése

99/2011 BeszJCs. központosított közbeszerzés 6 db Samsung monitor, szerződés

2013. évi statisztikai összegezés 14/2010. (X.29.) NFM rendelet

100/2011 BeszJCs. központosított közbeszerzés 7 db MS Office Pro, 2 db LG W1946S-BF LCD monitor,5 db Dell Latitude E5520M-MS-W7HP notebook, 2 db Dell Optiplex 380-MS-W7HP, szerződés

Automata átemelőtelepek gépészeti és elektromos rekonstrukciója - szerződés

KSZ-14000761 Vállalkozási szerződés Nánási köz vendégház felújítására Immo Szerviz Kft

102/2011 BeszJCs. központosított közbeszerzés 4 db HP LaserJet Pro P1102 nyomtató, szerződés

Nagyteljesítményű mobilszivattyúk beszerzése - szerződés

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Bonag Kft KSZ14000769

102/2011 BeszJCs. központosított közbeszerzés 3 db Dell Optiplex 990MT, 3 db Microsoft Office Pro,7 db Optiplex FX160, szerződés

KSZ-2014000766_vállalkozási szerződés ekézett csatornaiszap kezelése

102/2011 BeszJCs. központosított közbeszerzés Cisco 887 tűzfal, szerződés

309_2013KSZ Konténerek beszerzése Szállítási szerződés

KSZ-14000625_Kombinált célgép adásvételi szerződés

1/2010 Besz.J.Cs. könyvvizsgálat, ajánlattételi felhívás

103/2011 BeszJCs. központosított közbeszerzés DELL Latitude E5520 notebook,+ W7 operációs rendszer, + MS Office, szerződés

319/2013.KSZ Szlávy utcai csatornarekonstrukció Vállalkozási szerződés

KSZ-14000724_Digitális szakági nyilvántartó rendszer

105/2011 BeszJCs. központosított közbeszerzés 10 db HP LaserJet P3015dn nyomtató, szerződés

Gumikerekes homlokrakodógép beszerzése rosta-őrlőkanállal - szerződés

KSZ-2014000726_Szívó célgép adásvételi szerződés

105/2011 BeszJCs. központosított közbeszerzés 40 db asztali számítógép, 15 db notebook, szerződés

Rothasztók keverőjének cseréje - szerződésmódosítás

KSZ-2014000758_Robotberendezés adásvételi szerződés

Csatornarekonstrukció kivitelezés XII. ütem 1.rész II. kerület, Gábor Áron u szerződés

KSZ-2014000759_Észak-pesti Szvtt. hőcserélő berendezés

125/2011 BeszJCs. központosított közbeszerzés HP CP5225 dn nyomtató, szerződés

Csatornarekonstrukció kivitelezés XII. ütem 2.rész II. kerület, Csalán u szerződés

KSZ-2014000767_Kgfb biztosítási szerződés

Csatornarekonstrukció kivitelezés XII. ütem 3. rész XIV. kerület, Gizella u szerződés

128/2011 BeszJCs. központosított közbeszerzés Zebra Card Printer Solution ZXP Series 8 típusú kártyanyomtató + rendszerintegráció, szerződés

Csatornarekonstrukció kivitelezés XII. ütem 4. rész XX. kerület, Madách u szerződés

KSZ-14000614_szűrővásznak szállítása

Csatornarekonstrukció kivitelezés XII. ütem 5. rész XX. kerület Vas Gereben u szerződés

KSZ-2014000777_védőkesztyű szállítása

SZ22000568_BERO2022 Biogáz üzem felújítása

Fővárosi csatornák rekonstrukciója 2010-2014, részvételi felhívás

132/2011 BeszJCs. központosított közbeszerzés 6 db STYLISTIC Q550 Tablet + dokkoló egység, hordtáska, autóstöltő, szerződés

Csatornarekonstrukció kivitelezés XII. ütem 6. rész XX.. kerület Kende Kanuth u szerződés

KSZ-2014000778_munkavédelmi lábbelik 1. rész

Észak-pest optikai kábel tervezése, engedélyeztetése, megvalósítása, ajánlattételi felhívás

Csatornarekonstrukció kivitelezés XII. ütem 7. rész XXII. Háros utca szerződés

KSZ-2014000779_munkavédelmi lábbeli 2. rész

Számítástechnikai eszközök beszerzése, ajánlattételi felhívás

91/2011.BeSzJcs Keretmegállapodási szerződés keretében az FCSM Zrt. tulajdonában, kezelésében lévő ingatlanok, építmények - építésügyi hatósági engedélyhez (bejelentéshez) nem kötött - fenntartási, felújítási munkáinak elvégzése L-Manzárd Kft., szerződés

330/2013KSZ Keretmegállapodási szerződés Strabag Zrt

Csatornarekonstrukció tervezés 2013-17 III.ütem 1.rész Berényi utca

Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep III. sz. Biológiai kör levegőztető medencék építészeti- és gépészeti korszerűsítésének munkái, ajánlattételi felhívás

91/2011.BeSzJcs Keretmegállapodási szerződés keretében az FCSM Zrt. tulajdonában, kezelésében lévő ingatlanok, építmények - építésügyi hatósági engedélyhez (bejelentéshez) nem kötött - fenntartási, felújítási munkáinak elvégzése FLUXUS Kft., szerződés

Csatornarekonstrukció tervezés 2013-17 III.ütem 2.rész Karácsony Sándor utca

91/2011.BeSzJcs Keretmegállapodási szerződés keretében az FCSM Zrt. tulajdonában, kezelésében lévő ingatlanok, építmények - építésügyi hatósági engedélyhez (bejelentéshez) nem kötött - fenntartási, felújítási munkáinak elvégzése Balage Bt., szerződés

Csatornarekonstrukció tervezés 2013-17 III.ütem 3.rész Közraktár utca

Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep III. sz. Biológiai kör levegőztető medencék építészeti- és gépészeti korszerűsítésének munkái, ajánlattételi felhívás módosítása

91/2011.BeSzJcs Keretmegállapodási szerződés keretében az FCSM Zrt. tulajdonában, kezelésében lévő ingatlanok, építmények - építésügyi hatósági engedélyhez (bejelentéshez) nem kötött - fenntartási, felújítási munkáinak elvégzése KOLORIT-CENTRUM Kft., szer

332/2013KSZ Keretmegállapodási szerződés A-MODUL Zrt

Csatornarekonstrukció tervezés 2013-17 III.ütem 4.rész Közraktár utca

91/2011.BeSzJcs Keretmegállapodási szerződés keretében az FCSM Zrt. tulajdonában, kezelésében lévő ingatlanok, építmények - építésügyi hatósági engedélyhez (bejelentéshez) nem kötött - fenntartási, felújítási munkáinak elvégzése Nógrádtrade Plus Kft., sze

333/2013KSZ Keretmegállapodási szerződés Mester-Bau Holding Kft

Csatornarekonstrukció tervezés 2013-17 III.ütem 5.rész

91/2011.BeSzJcs Keretmegállapodási szerződés keretében az FCSM Zrt. tulajdonában, kezelésében lévő ingatlanok, építmények - építésügyi hatósági engedélyhez (bejelentéshez) nem kötött - fenntartási, felújítási munkáinak elvégzése ÉPSERV Kft., szerződés

334/2013KSZ Keretmegállapodási szerződés ETOILE Kft

Csatornarekonstrukció tervezés 2013-17 III.ütem 6.rész Szered utca

91/2011.BeSzJcs Keretmegállapodási szerződés keretében az FCSM Zrt. tulajdonában, kezelésében lévő ingatlanok, építmények - építésügyi hatósági engedélyhez (bejelentéshez) nem kötött - fenntartási, felújítási munkáinak elvégzése POLAR-IMMO Kft., szerződés

335/2013KSZ Keretmegállapodási szerződés Gazsi és Gazsi Kft

Csatornarekonstrukció tervezés 2013-17 III.ütem 7.rész Dorozsmai utca

91/2011.BeSzJcs Keretmegállapodási szerződés keretében az FCSM Zrt. tulajdonában, kezelésében lévő ingatlanok, építmények - építésügyi hatósági engedélyhez (bejelentéshez) nem kötött - fenntartási, felújítási munkáinak elvégzése IMMO Szervíz Kft., szerződ

336/2013KSZ Keretmegállapodási szerződés Hungaromont Kft

Csatornarekonstrukció tervezés 2013-17 III.ütem 8.rész Kerepesi út

8/2010. Besz.J.Cs. - Kártevőmentesítés, ajánlattételi felhívás

91/2011.BeSzJcs Keretmegállapodási szerződés keretében az FCSM Zrt. tulajdonában, kezelésében lévő ingatlanok, építmények - építésügyi hatósági engedélyhez (bejelentéshez) nem kötött - fenntartási, felújítási munkáinak elvégzése Etoile Kft., szerződés

337/2013KSZ Keretmegállapodási szerződés FCSM épületfenntartás 2013 Konzorcium

Csatornarekonstrukció tervezés 2013-17 III.ütem 9.rész Derkovich Gyula utca

7/2010. Besz.J.Cs. - Csótánymentesítés csatornahálózatban, tájékoztató az eljárás eredményéről, ajánlattételi felhívás

91/2011.BeSzJcs Keretmegállapodási szerződés keretében az FCSM Zrt. tulajdonában, kezelésében lévő ingatlanok, építmények - építésügyi hatósági engedélyhez (bejelentéshez) nem kötött - fenntartási, felújítási munkáinak elvégzése Kipexteam Zrt., szerződés

338/2013KSZ Keretmegállapodási szerződés Csízió-Stúdió Kft

Csatornarekonstrukció tervezés 2013-17 III.ütem 10.rész Városház tér

12/2010. Besz.J.Cs. - Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás, ajánlattételi felhívás

91/2011.BeSzJcs Keretmegállapodási szerződés keretében az FCSM Zrt. tulajdonában, kezelésében lévő ingatlanok, építmények - építésügyi hatósági engedélyhez (bejelentéshez) nem kötött - fenntartási, felújítási munkáinak elvégzése Gazsi és Gazsi Kft., szerz

339/2013KSZ Keretmegállapodási szerződés Immo Szervíz Kft

KSZ-2014000774_Üzemanyag adásvételi szerződés

2/2011 BeszJCs. Oracle support beszerzése, szerződés

340/2013KSZ Keretmegállapodási szerződés Míves Építőipari Kft

KSZ-2015000012-energetikai tanácsadás

30/2011 BeszJCs. Hidraulikus rakodódaru, szerződés

341/2013KSZ Keretmegállapodási szerződés Partiskum-Bau Kft

30/2011 BeszJCs. Tartályos félpótkocsi, szerződés

331/2013KSZ Keretmegállapodási szerződés L-Manzárd Kft

16/2010.Besz.J.Cs. - KGFB és CASCO biztosítási szolgáltatás beszerzése, részvételi felhívás

Csatornarekonstrukció kivitelezés XI. ütem 3. rész II. kerület, Frankel Leó út szerződésmódosítás

KSZ2015000017 ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Műszer Automatka Kft

54/2011 BeszJCs. Az FCSM Zrt. tulajdonában, kezelésében lévő ingatlanok, építmények fenntartási, felújítási munkái 1. rész, 5. rész, szerződés

388_2012 KSZ szerződés kombinált célgép beszerzésére

54/2011 BeszJCs. Az FCSM Zrt. tulajdonában, kezelésében lévő ingatlanok, építmények fenntartási, felújítási munkái 2. rész, szerződés

513_2013 KSZ új tehergépkocsi beszerzése

54/2011 BeszJCs. Az FCSM Zrt. tulajdonában, kezelésében lévő ingatlanok, építmények fenntartási, felújítási munkái 3. rész, 4. rész, 6. rész, szerződés

KSZ-14000508_2 db tartályos félpótkocsi beszerzése

8/2010. Besz.J.Cs. - Kártevőmentesítés, tájékoztató az eljárás eredményéről

477/2013 KSZ Vállalkozási Szerződés Krofta Víztechnológiai Kft.

KSZ-14000099_három darab használt nyergesvontató beszerzése

28/2010 Besz.J.Cs. Üzemanyag 2 2010-2012, ajánlati felhívás

58/2011 BeszJCs. Keretmegállapodás számítástechnikai eszközök beszerzésére AQUIS Zrt., szerződés

Erdősor utcai szivattyútelep rekonstrukciója - szerződés

KSZ-2014000787_villamosenergia beszerzés

7/2010. Besz.J.Cs. - Csótánymentesítés csatornahálózatban, ajánlattételi felhívás

58/2011 BeszJCs. Keretmegállapodás számítástechnikai eszközök beszerzésére AQUA Optima Kft., szerződés

Előülepítők vízszint növelése - szerződés módosítása

7/2010. Besz.J.Cs. - Csótánymentesítés csatornahálózatban, tájékoztató az eljárás eredményéről

58/2011 BeszJCs. Keretmegállapodás számítástechnikai eszközök beszerzésére Dot-Compker Accessores Kft., szerződés

58/2011 BeszJCs. Keretmegállapodás számítástechnikai eszközök beszerzésére MONTANA Kft., szerződés

58/2011 BeszJCs. Keretmegállapodás számítástechnikai eszközök beszerzésére Printer-fair Kft., szerződés

Konszignációs szerződés keretében az alaptevékenységhez használt védőkesztyűk kihelyezése Előzetes vitarendezési kérelem 1

58/2011 BeszJCs. Keretmegállapodás számítástechnikai eszközök beszerzésére Walo-Trade Kft., szerződés

Konszignációs szerződés keretében az alaptevékenységhez használt védőkesztyűk kihelyezése Előzetes vitarendezési kérelem 2

K+K tervezés keretmegállapodás, szerződés

58/2011 BeszJCs. Keretmegállapodás számítástechnikai eszközök beszerzésére BRAVOGROUP Rendszerház Kft., szerződés

MÉLY-TERV keretmegállapodás, szerződés

58/2011 BeszJCs. Keretmegállapodás számítástechnikai eszközök beszerzésére TIGRA Kft., szerződés

2/2013 KSZ Szállítási szerződés szgk. alkatrészek

MÉLYÉPTERV keretmegállapodás, szerződés

58/2011 BeszJCs. Keretmegállapodás számítástechnikai eszközök beszerzésére NÁDOR Rendszerház Kft., szerződés

3/2013 KSZ Szállítási szerződés kisteher gépjármű alkatrészek

FőMTERV keretmegállapodás, szerződés

58/2011 BeszJCs. Keretmegállapodás számítástechnikai eszközök beszerzésére Albacomp Kft., szerződés

7/2013 KSZ Szállítási szerződés elektromos anyagok

92/2011 BeszJCs. Bér-munkaügyi rendszer, szerződés

54/2013 KSZ Szállítási szerződés irodai papíráru

17/2010. Besz.J.Cs. - Irodaszerek, irodai papíráru és nyomtatási kellékek szállítása, tájékoztató az eljárás eredményéről

106/2011 BeszJCs. Telefonrendszer fejlesztés, szerződés

Csatornarekonstrukció keretmegállapodás penta, szerződés

111/2011 BeszJCs. Termofil födémszerkezet javítás, szerződés

Csatornarekonstrukció keretmegállapodás bonex, szerződés

2/2012 BeszJCs. Csatornarekonstrukció tervezés V. szakasz 1. rész Donáti utca, szerződés

Csatornarekonstrukció keretmegállapodás colas, szerződés

2/2012 BeszJCs. Csatornarekonstrukció tervezés V. szakasz 2. rész Frankel Leó út, szerződés

433/2013 Szállítási szerződés műszer automatika

2/2012 BeszJCs. Csatornarekonstrukció tervezés V. szakasz 3. rész Frankel Leó út, szerződés

520/2013 KSZ Szállítási szerződés áramlásmérő műszerek

1/2010 Besz.J.Cs. könyvvizsgálat, tájékoztató az eredményről

2/2012 BeszJCs. Csatornarekonstrukció tervezés V. szakasz 4. rész Bécsi út, szerződés

531/2013 Szállítási szerződés védőcipő

KSZ-2014000790_Északpesti 79. raktár tetőszigeteléseVállalkozási szerződés

6/2010 Besz. J. Cs. Üzemanyag, tájékoztató az eredményről

2/2012 BeszJCs. Csatornarekonstrukció tervezés V. szakasz 5. rész Mikszáth Kálmán utca, szerződés

312/2012 KSZ Szállítási szerződés védőkesztyűk

KSZ-20150000013_Zsigmond téri szivattyútelep felújításaVállalkozási szerződés

2/2012 BeszJCs. Csatornarekonstrukció tervezés V. szakasz 6. rész Síp utca, szerződés

465/2012 KSZ Szállítási szerződés vasanyagok

KSZ-2015000041_vasklorid beszerzésAdásvételi szerződés

2/2010 Besz.J.Cs. Oktatási központ, tájékoztató az eredményről

2/2012 BeszJCs. Csatornarekonstrukció tervezés V. szakasz 7. rész Rákóczi út, szerződés

479/2012 KSZ Szállítási szerződés nyomtatási kellékek

KSZ-2015000049_Rézsűkaszáló erőgép beszerzése Adásvételi szerződés

2/2012 BeszJCs. Csatornarekonstrukció tervezés V. szakasz 8. rész Száva utca, szerződés

485/2012 KSZ Szállítási szerződés vas-nitrát oldat

Előzetes vitarendezés_előmechanikai gépek és iszapvítelenítés berendezései karbantartása vitarendezés

2/2012 BeszJCs. Csatornarekonstrukció tervezés V. szakasz 9. rész Bocskai út, szerződés

486/2012 KSZ Szállítási szerződés szennyvíztechnológiai vegyszerek II.

Előzetes vitarendezés_iszapsűrítés és víztelenítés polielektrolit szükségletének biztosítása_Szeged vitarendezés

2/2012 BeszJCs. Csatornarekonstrukció tervezés V. szakasz 10. rész Határőr utca, szerződés

490/2012 KSZ Szállítási szerződés kálcium-nitrát oldat

KSZ_2014000794_víztelenített iszaptároló szerződésmódosítás

2/2012 BeszJCs. Csatornarekonstrukció tervezés V. szakasz 11. rész Vass Gereben utca, szerződés

491/2012 KSZ Szállítási szerződés szennyvíztechnológiai vegyszerek I.

KSZ_2015000052_Komposzttelepi aprítógép beszerzése adásvételi szerződés

2/2012 BeszJCs. Csatornarekonstrukció tervezés V. szakasz 12. rész Madách utca, szerződés

514/2012 KSZ Szállítási szerződés égetett mész

KSZ-2015000073_Két darab levegőztető elem beszerzése adásvételi szerződés

12/2010. Besz.J.Cs. - Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás, szerződés

2/2012 BeszJCs. Csatornarekonstrukció tervezés V. szakasz 13. rész Háros utca, szerződés

312/2012 KSZ Szállítási szerződés szűrővásznak

465/2012 KSZ Szállítási szerződés vasanyagok

Csatornarekonstrukció kivitelezés Vasvári Pál utca, szerződés

479/2012 KSZ Szállítási szerződés nyomtatási kellékek

19/2012 KSZ Szállítási szerződés szűrővásznak

Dél-pest III. sz. iszaprothasztó torony felújítása, szerződés

62/2011 BeszJCs. Csatornarekonstrukció tervezés IV. szakasz 4. rész Csanády utca, szerződés

21/2012 KSZ Szállítási szerződés egyéb illemhely tartozékok

62/2011 BeszJCs. Csatornarekonstrukció tervezés IV. szakasz 5. rész Gizella utca, szerződés

39/2012 KSZ Szállítási szerződés bejárati biztonsági ajtók

12/2010. Besz.J.Cs. - Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás, szerződés odaítéléséről szóló hirdetmény

62/2011 BeszJCs. Csatornarekonstrukció tervezés IV. szakasz 6. rész Hermina utca, szerződés

41/2012 KSZ Szállítási szerződés folyékony szappanok

Csatornarekonstrukció kivitelezés Adony utca, szerződés

62/2011 BeszJCs. Csatornarekonstrukció tervezés IV. szakasz 7. rész Törökőr utca, szerződés

87/2012 KSZ Szállítási szerződés nyilvános illemhelyek szaniterei és egyéb kiegészítői

Előzetes vitarendezési kérelem - Komplex szolgáltatás ellátása kérelem

89/2012 KSZ Szállítási szerződés NA 600 aknafedlap

Vállalkozási szerződés 2. módosítás Pesti Duna-parti főgyűjtő

62/2011 BeszJCs. Csatornarekonstrukció tervezés IV. szakasz 9. rész Szabadföldi út, szerződés

128/2012 KSZ Szállítási szerződés piperetermékek

KSZ-14000621 Cseppfolyós oxigén szállítása szerződésmódosítás

62/2011 BeszJCs. Csatornarekonstrukció tervezés IV. szakasz 10. rész Terv utca, szerződés

167/2012 KSZ Szállítási szerződés nyomtatványok

KSZ-2015000102 Díjbeszedő Holding Zrt. Megbízási szerződés

20/2011 BeszJCs. Csatornarekonstrukció kivitelezés III. szakasz 1. rész Nagybányai u., szerződés

216/2012 KSZ Szállítási szerződés gumiabroncsok, tömlők, védőszalagok

KSZ-2015000103 Díjbeszedő Holding Zrt., Díjbeszedő Faktorház Zrt. Követelésvásárlási szerződés

20/2011 BeszJCs. Csatornarekonstrukció kivitelezés III. szakasz 2. rész Csokonai u., szerződés

230/2012 KSZ Szállítási szerződés Flygt gyártmányú szivattyúkhoz alkatrészek

20/2011 BeszJCs. Csatornarekonstrukció kivitelezés III. szakasz 3. rész Knézits Károly u., szerződés

236/2012 KSZ Szállítási szerződés háztartási mosó- és tisztítószerek, tisztítóeszközök

33/2013 KSZ Szállítási szerződés festékek és festőszerszámok

KSZ15000131 Vállalkozási szerződés TVT ZrtTűzjelző eszközzel kombinált elektronikus behatolásjelző, videó megfigyelő és beléptető rendszer kiépítése

20/2011 BeszJCs. Csatornarekonstrukció kivitelezés III. szakasz 5. rész Faludi u., szerződés

151/2013 KSZ Szállítási szerződés szerves standard anyagok, oldószerek

152/2013 KSZ Szállítási szerződés különleges minőségű vegyszerek és anyagok

Csatornarekonstrukció kivitelezés Röppentyű utca, szerződés

20/2011 BeszJCs. Csatornarekonstrukció kivitelezés III. szakasz 7. rész Utász u., szerződés

499/2013 KSZ Szállítási szerződés cseppfolyós oxigén

KSZ-2015000148 Rézsűkaszáló erőgép beszerzése Adásvételi szerződés

55/2013 KSZ Szállítási szerződés irodaszerek

21/2011 BeszJCs. Csatornarekonstrukció kivitelezés IV. szakasz 2. rész Thaly Kálmán utca, szerződés

399/2013 KSZ Szállítási szerződés kamerarendszer

KSZ-2015000197 II. ker. Széll Kálmán téri csatornarekonstrukció II. ütem kivitelezése

497/2013 KSZ Szállítási szerződés nagyteljesítményű mezőgazdasági munkagép

KSZ-2015000214 Csatornarekonstrukció Keretmegállapodás BONEX

Csatornarekonstrukció keretmegállapodás sade, szerződés

22/2013 KSZ Vállalkozási szerződés térkép- és címadatbázis karbantartása

KSZ-2015000215 Csatornarekonstrukció Keretmegállapodás Colas Alterra

Csatornarekonstrukció tervezés Utász utca, szerződés

120/2012 KSZ Vállalkozási szerződés Grundfos szivattyúk karbantartása

KSZ-2015000217 Csatornarekonstrukció Keretmegállapodás SADE-Magyarország

12/2010. Besz.J.Cs. - Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás, tájékoztató az eljárás eredményéről

21/2011 BeszJCs. Csatornarekonstrukció kivitelezés IV. szakasz 7. rész Báróczy utca, szerződés

121/2012 KSZ Vállalkozási szerződés NETZSCH szivattyúk karbantartása

KSZ-2015000216 Csatornarekonstrukció Keretmegállapodás PENTA

37/2010. Besz.J.Cs. - Az FCSM Zrt. telephelyein világításkorszerűsítés., szerződés

21/2011 BeszJCs. Csatornarekonstrukció kivitelezés IV. szakasz 8. rész Kalapács utca, szerződés

122/2012 KSZ Vállalkozási szerződés SEEPEX csigaszivattyúk karbantartása

Csomádi lerakó rekultivációja Előzetes vitarendezési kérelem

123/2012 KSZ Vállalkozási szerződés HIDROSTAL szivattyúk karbantartása

Vállalkozási szerződés Épfakergép Kft KSZ2015000229

124/2012 KSZ Vállalkozási szerződés Prominent adagolószivattyúk karbantartása

Vállalkozási szerződés Épfakergép Kft KSZ2015000230

Csatornarekonstrukcó tervezés Forgách utca, szerződés

21/2011 BeszJCs. Csatornarekonstrukció kivitelezés V. szakasz 1. rész Kelemen utca, szerződés

125/2012 KSZ Vállalkozási szerződés KSB szivattyú karbantartása

KSZ-2015000257_Oracle támogatás biztosítása vállalkozási szerződés

57/2011. Besz.J.Cs. Ferencvárosi Telep Zsilipcsere, szerződés

126/2012 KSZ Vállalkozási szerződés ABS szivattyú karbantartása

57/2011. Besz.J.Cs. Kelenföldi Telep Zsilipcsere, szerződés

127/2012 KSZ Vállalkozási szerződés SARLIN szivattyú karbantartása

147/2013 KSZ Vállalkozási szerződés mederszakaszok gondozása

43/2010 BeszJCs. Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása 1. rész, szerződés

175/2013 KSZ Vállalkozási szerződés hőtermelő rendszerek üzemeltetése

VSZ Gázgyári parapetfal helyreállítása KSZ2015000334

176/2013 KSZ Vállalkozási szerződés szűrőrácsok karbantartása

VSZ Árpád híd és Margit híd között történt árvízi károk helyreállítása – II. kerület KSZ2015000335

177/2013 KSZ Vállalkozási szerződés komplett gázrendszerek karbantartása

VSZ Árpád híd és Margit híd között történt árvízi károk helyreállítása – III. kerület KSZ2015000336

72/2011 BeszJCs. Piperetermékek 1. rész, szerződés

186/2012 KSZ Vállalkozási szerződés RITZ szivattyúk karbantartása

Csatornarekonstrukció kivitelezés I/1 Pozsonyi utca KSZ2015000315

Csatornarekonstrukcó tervezés Öv utca, szerződés

72/2011 BeszJCs. Piperetermékek 2. rész, szerződés

190/2013 KSZ Vállalkozási szerződés HV-TURBO fúvók karbantartása

Csatornarekonstrukció kivitelezés I/2 Munkás utca KSZ2015000319

Csatornarekonstrukcó tervezés Újpesti felső rkp., szerződés

28/2011 BeszJCs. Illemhelyek felújításához szükséges anyagok 1. rész, szerződés

191/2013 KSZ Vállalkozási szerződés biofilterek preventív karbantartása

Csatornarekonstrukció kivitelezés I/3 Munkás utca KSZ2015000318

Csatornarekonstrukcó tervezés Klára utca, szerződés

28/2011 BeszJCs. Illemhelyek felújításához szükséges anyagok 2. rész, szerződés

192/2013 KSZ Vállalkozási szerződés biofilterek karbantartása

Csatornarekonstrukció kivitelezés I/4 Közraktár utca KSZ2015000320

Csatornarekonstrukcó tervezés Dévai utca, szerződés

28/2011 BeszJCs. Illemhelyek felújításához szükséges anyagok 3. rész, szerződés

193/2013 KSZ Vállalkozási szerződés preventív karbantartás, felújítás

25/2011 BeszJCs. villamos hatások ellen védő lábbelik, szerződés

195/2013 KSZ Vállalkozási szerződés preventív karbantartás, felújítás

Csatornarekonstrukció kivitelezés I/5 Deák utca KSZ2015000322

40/2010 BeszJCs. Laborvegyszerek szállítása 1. rész, szerződés

206/2013 KSZ Vállalkozási szerződés preventív karbantartás, felújítás

Csatornarekonstrukció kivitelezés I/6 Kosárfonó utca KSZ2015000321

Csatornarekonstrukcó tervezés Gogol utca, szerződés

40/2010 BeszJCs. Laborvegyszerek szállítása 2. rész, szerződés

210/2013 KSZ Vállalkozási szerződés preventív karbantartás, felújítás

Csatornarekonstrukció kivitelezés I/7 Bartók Béla út KSZ2015000317

40/2010 BeszJCs. Laborvegyszerek szállítása 3. rész, szerződés

308/2012 KSZ Vállalkozási szerződés módosítása ABS szivattyúk karbantartás

Komplex szolgáltatás_Előzetes vitarendezés

40/2010 BeszJCs. Laborvegyszerek szállítása 4. rész, szerződés

499/2013 KSZ Szállítási szerződés cseppfolyós oxigén

57/2011. Besz.J.Cs. Hamzsabégi úti Zsilipcsere, szerződés

517/2013 KSZ Vállalkozási szerződés módosítása

Komplex szolgáltatás_Előzetes vitarendezés 2.

1/2012 BeszJCs. Csatornarekonstrukció kivitelezés II. szakasz VI. ütem 1.rész Medve utca, szerződés

538/2012 KSZ Vállalkozási szerződés Flygt szivattyúk karbantartása

KSZ-2015000388 Netzsch szivattyúk karbantartása vállalkozási szerződés

1/2012 BeszJCs. Csatornarekonstrukció kivitelezés II. szakasz VI. ütem 2.rész Virág utca, szerződés

70/2011 KSZ Vállalkozási szerződés telefonalközpont hibajavítás

KSZ-2015000389 SEEPEX szivattyúk karbantartása vállalkozási szerződés

Csatornarekonstrukcó tervezés Báróczy utca, szerződés

1/2012 BeszJCs. Csatornarekonstrukció kivitelezés II. szakasz VI. ütem 3.rész Nap utca, szerződés

62/2012 KSZ Vállalkozási szerződés telefonalközpont hibajavítás

KSZ-2015000390 Hidrostal szivattyúk karbantartása vállalkozási szerződés

1/2012 BeszJCs. Csatornarekonstrukció kivitelezés II. szakasz VI. ütem 4.rész Vaspálya utca, szerződés

412/2013 KSZ Megbízási szerződés biztosításközvetítő

KSZ-2015000391 Ritz szivattyúk karbantartása vállalkozási szerződés

1/2012 BeszJCs. Csatornarekonstrukció kivitelezés II. szakasz VI. ütem 5.rész Nárcisz utca, szerződés

43/2012 SzBCs Vállalkozási szerződés szagmérés

KSZ-2015000392 ABS szivattyúk karbantartása vállalkozási szerződés

1/2012 BeszJCs. Csatornarekonstrukció kivitelezés II. szakasz VI. ütem 6.rész Diós utca, szerződés

273/2012 KSZ Vállalkozási szerződés biofilterek hatásfokának meghatározása

KSZ-2015000393 Sarlin szivattyúk karbantartása vállalkozási szerződés

1/2012 BeszJCs. Csatornarekonstrukció kivitelezés II. szakasz VI. ütem 7.rész Gidófalvy utca, szerződés

336/2012 KSZ Vállalkozási szerződés szagmérések elvégzése

KSZ-2015000401 KSB szivattyúk karbantartása vállalkozási szerződés

1/2012 BeszJCs. Csatornarekonstrukció kivitelezés II. szakasz VI. ütem 8.rész Angol utca, szerződés

KSZ-2015000402 Grundfos szivattyúk karbantartása vállalkozási szerződés

1/2012 BeszJCs. Csatornarekonstrukció kivitelezés II. szakasz VI. ütem 9.rész Bonyhádi utca, szerződés

360/2011 KSZ Vállalkozási szerződés Dél-pesti eleveniszapos fokozat

KSZ-2015000403 Flygt szivattyúk karbantartása vállalkozási szerződés

1/2012 BeszJCs. Csatornarekonstrukció kivitelezés II. szakasz VI. ütem 10.rész Gizella út, szerződés

Csatornarekonstrukció kivitelezés II/1 Somlói út KSZ2015000450

KSZ2020000553 Kombinált csatornatisztító célgép beszerzése

10/2010. Besz.J.Cs - Fenntartási és felújítási munkák 2010-2011., szerződés - IMMO Szerviz Kft.

1/2012 BeszJCs. Csatornarekonstrukció kivitelezés II. szakasz VI. ütem 12.rész Jávor utca, szerződés

72/2011 SzBCs Vállalkozási szerződés csatornavizsgáló rendszerek karbantartása

Csatornarekonstrukció kivitelezés II/2 Szered utca KSZ2015000451

10/2010. Besz.J.Cs - Fenntartási és felújítási munkák 2010-2011., szerződés - KIPEXTEAM Zrt.

1/2012 BeszJCs. Csatornarekonstrukció kivitelezés II. szakasz VI. ütem 13.rész Balassa köz, szerződés

181/2012 SzBCs Vállalkozási szerződés módosítása

Csatornarekonstrukció kivitelezés II/3 Városház tér KSZ2015000453

10/2010. Besz.J.Cs - Fenntartási és felújítási munkák 2010-2011., szerződés - Nógrádtrade Plus Kft.

82/2011 BeszJCs. Magas rendelkezésre állású szerverkörnyezet kialakítása, szerződés módosítás

240/2012 KSZ Szállítási szerződés módosítása

Csatornarekonstrukció kivitelezés II/4 Berényi utca KSZ2015000452

84/2011 BeszJCs. Pesti alsó rakpart helyreállítása, szerződés módosítás

346/2012 KSZ Vállalkozási szerződés video megfigyelő rendszer

Csatornarekonstrukció kivitelezés II/5 Dorozsmai utca KSZ2015000454

10/2010. Besz.J.Cs - Fenntartási és felújítási munkák 2010-2011., tájékoztató az eljárás eredményéről

24/2012 BeszJCs. Csatornarekonstrukció tervezés VI. ütem 1. rész Apostol utca, szerződés

Csatornarekonstrukció tervezés 2013.II ütem 1. rész I. ker., Döbrentei utca

Csatornarekonstrukció kivitelezés II/6 Derkovich Gyula utca KSZ2015000455

10/2010. Besz.J.Cs - Fenntartási és felújítási munkák 2010-2011., szerződés - PVV-BITECH Kft.

24/2012 BeszJCs. Csatornarekonstrukció tervezés VI. ütem 2. rész Bimbó út, szerződés

Csatornarekonstrukció tervezés 2013.II ütem 2. rész II. ker. Berkenye u

24/2012 BeszJCs. Csatornarekonstrukció tervezés VI. ütem 3. rész Frankel Leó út, szerződés

Csatornarekonstrukció tervezés 2013.II ütem 3. rész III. ker., Emőd utca

10/2010. Besz.J.Cs - Fenntartási és felújítási munkák 2010-2011., szerződés - ARCHICON Kft.

24/2012 BeszJCs. Csatornarekonstrukció tervezés VI. ütem 4. rész Frankel Leó út, szerződés

Csatornarekonstrukció tervezés 2013.II ütem 4. rész IV. ker., Pozsonyi utca

10/2010. Besz.J.Cs - Fenntartási és felújítási munkák 2010-2011., ajánlati felhívás

24/2012 BeszJCs. Csatornarekonstrukció tervezés VI. ütem 5.rész Frankel Leó út, szerződés

Csatornarekonstrukció tervezés 2013.II ütem 5. rész VII.- VIII. ker. Rákóczi út

28/2010 Besz.J.Cs. Üzemanyag 2 2010-2012, kártyás szerződés

24/2012 BeszJCs. Csatornarekonstrukció tervezés VI. ütem 6.rész Bécsi út, szerződés

Csatornarekonstrukció tervezés 2013.II ütem 6. rész VII. ker., Nefelejcs utca

24/2012 BeszJCs. Csatornarekonstrukció tervezés VI. ütem 7. rész Bécsi út, szerződés

VSZ_Margithíd-Lánchíd árvízi károk helyreállítása

28/2010 Besz.J.Cs. Üzemanyag 2 2010-2012, tájékoztató az eredményről

24/2012 BeszJCs. Csatornarekonstrukció tervezés VI. ütem 8.rész Görgey Artúr utca, szerződés

Csatornarekonstrukció tervezés 2013.II ütem 8. rész XIV. ker., Vezér út

VSZ_Margithíd-Lánchíd II. árvízi károk helyreállítása

24/2012 BeszJCs. Csatornarekonstrukció tervezés VI. ütem 9. rész Kossuth Lajos utca, szerződés

Csatornarekonstrukció tervezés 2013.II ütem 9. rész XIV. ker., Nagy Lajos király útja

VSZ_Lánchíd-Erzsébet híd árvízi károk helyreállítása

24/2012 BeszJCs. Csatornarekonstrukció tervezés VI. ütem 10. rész Báthory utca, szerződés

Csatornarekonstrukció tervezés 2013.II ütem 10. rész XIX. ker., Kosárfonó utca

VSZ_Erzsébet híd-Szabadság híd I. árvízi károk helyreállítása

24/2012 BeszJCs. Csatornarekonstrukció tervezés VI. ütem 11.rész Gvadányi utca, szerződés

Csatornarekonstrukció tervezés 2013.II ütem 11. rész XIX. ker., Huba utca

VSZ_Erzsébet híd - Szabadság híd XI. árvízi károk helyreállítása

24/2012 BeszJCs. Csatornarekonstrukció tervezés VI. ütem 12. rész Thököly út, szerződés

Csatornarekonstrukció tervezés 2013.II ütem 12. rész XIX. ker., Gellért utca

VSZ_Népfürdő-Margithíd árvízi károk helyreállítása

24/2012 BeszJCs. Csatornarekonstrukció tervezés VI. ütem 13. rész Füredi utca, szerződés

Csatornarekonstrukció tervezés 2013.II ütem 13. rész XXII. ker., Bartók Béla utca

VSZ_Margit híd alvízi rámpa árvízi károk helyreállítása

Gépjármű flotta beszerzése, előzetes vitarendezési kérelem Penthe Autóház Kft.

28/2012 BeszJCs. Nyomtatási kellékek szállítása, előzetes vitarendezési kérelem

Csatornarekonstrukció tervezés 2013.II ütem 14. rész XXIII. ker., Rézöntő utca

VSZ_Margithíd-Erzsébet híd árvízi károk helyreállítása

Gépjármű flotta beszerzése, előzetes vitarendezési kérelem Penthe Autóház Kft. válasz

28/2012 BeszJCs. Nyomtatási kellékek szállítása, előzetes vitarendezési kérelem

VSZ_Római Part-Királyok útja árvízi károk helyreállítása

Gépjármű flotta beszerzése, előzetes vitarendezési kérelem Duna Autó Zrt.

28/2012 BeszJCs. Nyomtatási kellékek szállítása, előzetes vitarendezési kérelem

VSZ_Határ árok torkolata árvízi károk helyreállítása

Gépjármű flotta beszerzése, előzetes vitarendezési kérelem Duna Autó Zrt. válasz

82/2011 BeszJCs. Magas rendelkezésre állású szerverkörnyezet kialakítása, szerződés módosítás

VSZ_Hosszúréti patak árvízi károk helyreállítása

28/2010 Besz.J.Cs. Üzemanyag 2 2010-2012, tankautós szerződés

108/2011 BeszJCs. Fűtésrekonstrukció 3. rész, szerződés

KSZ-2015000487 Kombinált célgép beszerzése

113/2011. Besz.J.Cs. Takarítási szolgáltatások nyújtása, szerződés

20 db automata illemhely beszerzése, előzetes vitarendezési kérelem és válasz

25/2012 BeszJcs. Automata átemelőtelepek rekonstrukciója, szerződés

86/2011 BeszJCs. 2 darab új automata illemhely beszerzése, szerződés módosítás

Automata átemelőtelepek rekonstrukciója, szerződés

5/2012 BeszJCs. Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére, előzetes vitarendezési kérelem

539_2013KSZ V. kerület Kossuth téri csatorna rekonstrukció Vállalkozási szerződés

KSZ-2015000460 speciális kenőanyagok szállítása

Csatornarekonstrukció tervezés Ganz utca, szerződés

18/2012 BeszJCs. Nagyteljesítményű kaszálógép beszerzése, szerződés

548/2013 KSZ Iszapvonali PLC-k és vezérlés kábeleinek cseréje - szerződés

KSZ-2015000458 Kamerahordozó és kamera komplett egység szállítása

Csatornarekonstrukció tervezés Kozma utca, szerződés

34/2012 BeszJCs. Konténerek beszerzése, szerződés

540/2013 KSZ Szállítási szerződés új légfúvó egység szállítása és telepítése

É-pesti Szennyvíztisztító Telep nyugati csőfolyosóban árvíz okozta károk helyreállítása

Csatornarekonstrukció tervezés Medve utca, szerződés

21/2012 BeszJCs. Automata illemhely beszerzése, szerződés

546/2013 KSZ Vállalkozási szerződés víztelenített iszaptároló tervezése, megépítése, üzembe helyezése

KSZ_2015000493_SMS vállalkozási szerződés

614/2013 KSZ iszapvonali PLC-k és vezérlés kábeleinek cseréje - szerződésmódosítás

KSZ_2015000500 Automata átemelőtelepek vállalkozási szerződés

36/2012.BeszJCs. Pótmunka elvégzése a Budapest XIV. Bonyhádi utcai csatornarekonstrukció teljesítése során

Csatornarekonstrukció kivitelezés XIII. ütem 5.rész szerződés módosítás

KSZ_2015000521_kisteher gépjármű beszerzése

42/2010. Ber.J.Cs - Mobil illemhelyek beszerzése, szerződés

38/2012.BeszJCs. Pótmunka elvégzése a Budapest XIV. Jávor utcai csatornarekonstrukció teljesítése során

612/2013 KSZ Vállalkozási szerződés gáztároló Dél-pest

KSZ_2015000551 Komplex szolgáltatás ellátása vállalkozási szerződéssel

37/2010. Ber.J.Cs. - Gépjármű flotta beszerzése, előzetes vitarendezési kérelem és válasz - Duna Autó Zrt.

3/2012 BeszJCs. Elektromos anyagok szállítása Előzetes vitarendezési kérelem

613/2013 KSZ Vállalkozási szerződés gáztároló Észak-pest

KSZ_2015000552 Gáztároló

3/2012 BeszJCs elektromos anyagok szállítása előzetes vitarendezési kérelem

48/2012. BeszJCs. műhelyautók beszerzése előzetes vitarendezési kérelem

Csatornarekonstrukció kivitelezés I/4 XIII. Petneházy utca KSZ2017000526

607_2013 KSZ használ önjáró célgép beszerzése

611_2013 KSZ homlokrakodógép beszerzése

15/2012. BeszJCs. Előzetes vitarendezési kérelem 2

651_2013 KSZ minibusz beszerzése

17/2012. Rothasztók keverőjének cseréje - szerződés

642/2013 KSZ Három darab új furgon jellegű teherautó szállítása Szállítási szerződés

39/2012 BeszJCs. Csatornarekonstrukció tervezés VII. ütem Kossuth tér

Csatornarekonstrukció kivitelezés Badacsonyi út, szerződés

Foglalkozás-egészségügy_Előzetes vitarendezési kérelem

VSZ_Margithíd-Erzsébet híd árvízi károk helyreállítása módosítása

Csatornarekonstrukció kivitelezés Kökörcsin utca, szerződés

30/2012 - Vasanyagok szállítása - szerződés

Csatornarekonstrukció kivitelezés Huba utca, szerződés

47/2012 - Gépjárműalkatrészek szállítása - előzetes vitarendezésre vonatkozó válasz

684/2013 KSZ szállítási szerződés 1 db új műhelyautó beszerzése

KSZ-2015000606 - Döbrentei téri parapetfal helyreállítása vállalkozási szerződés

VSZ_Lánchíd-Erzsébet híd árvízi károk helyreállítása módosítás

VSZ_Erzsébet híd-Szabadság híd I. árvízi károk helyreállítása módosítás

VSZ_Erzsébet híd - Szabadság híd XI. árvízi károk helyreállítása módosítás

VSZ_Népfürdő-Margithíd árvízi károk helyreállítása módosítás

VSZ_Margit híd alvízi rámpa árvízi károk helyreállítása módosítása

VSZ_Margithíd-Erzsébet híd árvízi károk helyreállítása módosítása

Csatornarekonstrukció kivitelezés III/1 Bimbó út KSZ2015000599

Csatornarekonstrukció kivitelezés III/2 Kondorfa - Mesterházi utca KSZ2015000598

Csatornarekonstrukció kivitelezés III/3 Emőd utca KSZ2015000596

Csatornarekonstrukció kivitelezés III/4 Bartók Béla utca KSZ2015000600

KSZ-2015000578 PLC csere vállalkozási szerződés

VSZ Gázgyári parapetfal helyreállítása módosítás

VSZ Árpád híd és Margit híd között történt árvízi károk helyreállítása – II. kerület módosítás

VSZ Árpád híd és Margit híd között történt árvízi károk helyreállítása – III. kerület módosítás

VSZ_Margithíd-Lánchíd I. árvízi károk helyreállítása módosítás

VSZ_Margithíd-Lánchíd II. árvízi károk helyreállítása módosítás

Csatornarekonstrukció tervezés 2013-17 IV.ütem 1.rész Palota út

Csatornarekonstrukció tervezés 2013-17 IV.ütem 2.rész Cserebogár utca

Csatornarekonstrukció tervezés 2013-17 IV.ütem 3.rész Tornavár utca

Csatornarekonstrukció tervezés 2013-17 IV.ütem 4.rész Mihály utca

Csatornarekonstrukció tervezés 2013-17 IV.ütem 5.rész Hajlék utca

Csatornarekonstrukció tervezés 2013-17 IV.ütem 6.rész Kerepesi út-Gvadányi utca

Csatornarekonstrukció tervezés 2013-17 IV.ütem 7.rész Nánási út

Csatornarekonstrukció tervezés 2013-17 IV.ütem 8.rész Üllői út

Csatornarekonstrukció tervezés 2013-17 IV.ütem 9.rész Török Flóris utca

Csatornarekonstrukció tervezés 2013-17 IV.ütem 10.rész Csobánc utca

KSZ-2015000668 szennyvíztechnológiai vegyszerek beszerzése

KSZ-2015000720 Új turbókompresszor és homokmosó berendezések szállítása

KSZ-2015000726 Cseppfolyós oxigén szállítása

KSZ-2015000715 Irodaszerek szállítása

KSZ-2015000716 Irodai papíráruk szállítása

KSZ-2015000744 adásvételi szerződés aknafedlapok beszerzése

KSZ-2015000747 aknafedlapok beszerzése

KSZ-2015000781 IVIR tanácsadás szerződés

KSZ-2015000821 Önjáró csatornavizsgáló adásvételi szerződés

KSZ-2015000820 Tereptargonca beszerzése

KSZ-2015000822 Rudas fürdő melletti zsilip átépítése

KSZ-2015000840 Műhelyautó beszerzése

KSZ-2015000828 Zsigmond tér rácsok felújítása

KSZ-2015000829 Erdősor utca rácsok felújítása

KSZ-2015000830 Békásmegyeri telep rácsok felújítása

Csatornarekonstrukció kivitelezés II/5 Dorozsmai utca módosítás KSZ2015000825

Szivattyúk szállítása Irész Xylem Kft KSZ2015000824

Szivattyúk szállítása IIrész Grundfos Kft KSZ2015000833

Háztartási papíráru szállítása Higiénia Kft KSZ2015000865

Komp utca és Zsilip utca közötti árvízvédelmi fővédvonal üzemeltethetőségének javítása KSZ2015000818

KSZ-2015000863 Vas Gereben felújítás vállalkozási szerződés

KSZ-2015000870 növénygondozás vállalkozási szerződés

KSZ-2015000858 spektrofotométer beszerzése

KSZ-2015000835 hosszú kaparó felújítása

KSZ-2015000839 iszapkondicionálás felújítása

KSZ-2015000834 Kéntelenítő berendezés felújítása

KSZ-2015000850 Szentlélek tér parapetfal helyreállítás

KSZ-2015000838 kötelező gépjármű felelősségbiztosítás

KSZ-2015000843 karbantartási szerződés

KSZ-2015000845 nagynyomású mosószivattyú beszerzése

KSZ-201600002 Ferencváros zsilip csere

KSZ-2016000003 Kelenföld zsilip csere

KSZ-2016000004 Zsigmond tér zsilip csere

KSZ-2016000010 Gáztartály bontása

KSZ-2016000013 GAC szűrők telepítése

KSZ-2015000890 Döbrentei téri parapetfal módosítás

KSZ-2016000012 Margitsziget helyreállítás

KSZ-2016000017 Csomádi lerakó rekultivációja vállalkozási szerződés

KSZ-2016000024 végponti monitoring állomások felújítása

KSZ2016000027 Száva utcai 110/165 méretű gyűjtőcsatorna bélelése

KSZ-2016000022 Konténerek beszerzése

KSZ-2016000034 Biogáz kazán telepítése

KSZ-2016000020 átemelőtelepek rekonstrukciója

KSZ-2015000904 villamosenergia beszerzés

KSZ-2016000041 Darus billenőplatós tehergépjármű beszerzése

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Volvo Hungária Kft KSZ16000069

KSZ-2016000029 olfaktometriás mérések elvégzése

Csatornarekonstrukció kivitelezés IV/1 Emőd utca KSZ2016000074

Csatornarekonstrukció kivitelezés IV/2 Vezér út KSZ2016000075

Csatornarekonstrukció kivitelezés IV/3 Karácsony Sándor utca KSZ2016000076

Nyergesvontatók beszerzése előzetes vitarendezés

KSZ-16000149 IVIR rendszer kiterjesztett funkcionalitásának kialakítása

KSZ_2016000192 aknafedlapok beszerzése

KSZ-2016000193 aknafedlapok beszerzése

KSZ-2016000194 aknafedlapok beszerzése

KSZ-2016000195 aknafedlapok beszerzése

KSZ-206000196 aknafedlapok beszerzése

KSZ-2016000287 Hosszú kaparó módosítás

KSZ-2016000288 Membrán prés módosítás

Csatornarekonstrukció kivitelezés V/1 Palota út KSZ2016000282

Csatornarekonstrukció kivitelezés V/2 Mátyás király utca KSZ2016000278

Csatornarekonstrukció kivitelezés V/3 Cserebogár utca KSZ2016000283

Csatornarekonstrukció kivitelezés V/4 Tornavár utca KSZ2016000280

Csatornarekonstrukció kivitelezés V/5 Mihály utca KSZ2016000287

Csatornarekonstrukció kivitelezés V/6 Hajlék utca KSZ2016000286

Csatornarekonstrukció kivitelezés V/7 Bocsaki út KSZ2016000281

Csatornarekonstrukció kivitelezés VI Fővám téri záporkiömlő csatorna helyreállítása KSZ2016000279

KSZ-2016000310 Gumikerekes kotrógép adásvételi szerződés

KSZ-2016000315 Távközlési rendszer kibővítése vállalkozási szerződés

KSZ-2016000330 Nyerges vontatók beszerzése

KSZ-2016000341 Rudas fürdő melletti zsilip átépítése szerződésmódosítás

KSZ2016000358 Fővárosi belvízvédelmi létesítmények gondozása Budapest főváros pesti oldalán

KSZ2016000361 Fővárosi belvízvédelmi létesítmények gondozása Budapest főváros budai oldalán

KSZ-2016000370 Oracle támogatás biztosítása

KSZ-2016000397 ÉP-i Telepen iszapvíztelenítéshez szükséges polielektrolit szállítása

KSZ-2016000481 Új 2700 m3 gáztároló építése és gázvonali rekonstrukció szerződés módosítása

Csatornarekonstrukció kivitelezés VII/1 Gvadányi utca KSZ2016000445

Csatornarekonstrukció kivitelezés VII/2 Nefelejcs utca KSZ2016000446

Csatornarekonstrukció kivitelezés VII/3 Péterfy Sándor utca KSZ2016000447

Csatornarekonstrukció kivitelezés VII/4 Akácfa utca KSZ2016000448

Csatornarekonstrukció kivitelezés VII/5 Tüzér utca KSZ2016000444

Csatornarekonstrukció tervezés V/1 Műegyetem rakpart KSZ2016000490

Csatornarekonstrukció tervezés V/2 Labdarugó utca KSZ2016000492

Csatornarekonstrukció tervezés V/3 Üllői út KSZ2016000493

Csatornarekonstrukció tervezés V/4 Győrffy István utca KSZ2016000489

Csatornarekonstrukció tervezés V/5 Kolozsvári út KSZ2016000487

Csatornarekonstrukció tervezés V/6 Bécsi út KSZ2016000488

Csatornarekonstrukció tervezés V/7 Bécsi út KSZ2016000486

Csatornarekonstrukció tervezés V/8 Szent László út KSZ2016000484

Csatornarekonstrukció tervezés V/9 Szent László út KSZ2016000485

Előzetes vitarendezési kérelem - kettő darab új nyergesvontató beszerzése

Csatornarekonstrukció kivitelezés VIII/1 Zsigmond téri sztp KSZ2016000551

Csatornarekonstrukció kivitelezés VIII/2 Halomi út KSZ2016000552

KSZ-2016000520 Ferencváros zsilip módosítás

KSZ-2016000521 Kelenföld zsilip módosítás

KSZ-2016000522 Zsigmond tér zsilip módosítás

KSZ-2016000607 Optikai kábel kiépítése

KSZ-2016000645_iszapkondicionálás szerződésmódosítás

KSZ-2016000650_Geotextília beszerzése

KSZ-2016000651-Georács beszerzése

KSZ-2016000671 meglévő kamera berendezés átépítése

KSZ-2016000689 Iszapsűrítő asztal beépítése

KSZ-2016000691 Metanol beszerzés

KSZ-2016000686 nyergesvontatók beszerzése

KSZ-2016000717 Szennyvíztisztító telepen PLC-k cseréje

KSZ-2016000713 Dél-pest fogadó műtárgy kialakítása

KSZ-2016000690_geodéziai bemérések

KSZ-2016000758 Kombinált célgépek beszerzése 1. rész Kombinált célgép beszerzése

KSZ-2016000759 Kombinált célgépek beszerzése 2. rész Ügyeleti kombinált célgép beszerzése

KSZ-2016000792 WTW online vegyszerek beszerzése

KSZ-2016000779vagyonvédelmi rendszerek karbantartása

KSZ-2016000785Kehidakustány üzemeltetés

KSZ-2016000809 csatorna rácsok cseréje

KSZ-2016000869 Térfigyelő rendszer kiépítése tisztító célgépekre

KSZ-2016000871 tartályos üzemanyag beszerzése

KSZ-2016000870 Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás és CASCO biztosítás 2017.

KSZ-2016000890 villamosenergia beszerzése

KSZ-2017000023 Foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás

KSZ2017000078 AJG Agrogép Kft tartályos félpótkocsi

KSZ-2017000085 IVIR szerződésmódosítás

Védőcipők beszerzése Előzetes vitarendezés

VII. épület felújítása előzetes vitarendezés

KSZ201700128 Szivattyúk szállítása Irész Xylem Kft

KSZ201700129 Szivattyúk szállítása IIrész Xylem Kft

KSZ201700130 Szivattyúk szállítása IIIrész Xylem Kft

KSZ-2017000121 Energetikai tanácsadás

KSZ-2017000131 Kelenföldi szivattyútelep szennyvízoldali szűrőházába új rácsszemét prés szállítása és beépítése

KSZ-2017000156 Szennyvíztisztító telepen gázmotor felújítása

Csatornarekonstrukció kivitelezés IX/1 Csengery utca SADEKft KSZ2017000167

Csatornarekonstrukció kivitelezés IX/2 Csobánc utca PentaKft KSZ2017000166

Csatornarekonstrukció kivitelezés IX/3 Klapka utca PentaKft KSZ2017000168

Csatornarekonstrukció kivitelezés IX/4 Kerepesi út BonexKft KSZ2017000164

KSZ-2017000165 olfaktometriás mérések elvégzése

KSZ-2017000173_kálcium nitrát beszerzése

Budapest VIII. kerület Asztalos Sándor út 3. sz. alatt lévő telepen meglévő műhelyépület átalakítása mosoda-varroda elhelyezésére Ajánlattételi felhívás

Budapest VIII. kerület Asztalos Sándor út 3. sz. alatt lévő telepen meglévő műhelyépület átalakítása mosoda-varroda elhelyezésére Teljes Dokuemntáció

KSZ-2017000199 Keretmegállapodási szerződés K+K Kft

KSZ-2017000200 Keretmegállapodási szerződés Mély-Terv Kft

KSZ-2017000201 Keretmegállapodási szerződés Főmterv Zrt

KSZ-2017000202 Keretmegállapodási szerződés Mélyépterv Zrt

DP Előmechanika betáp kábel_ajánlattételi felhívás

DP Előmechanika betáp kábel_dokumentáció

DP Előmechanika betáp kábel_költségvetés

KSZ-2017000122 Opel flotta bővítése

KSZ-2017000223 Dél-pesti fogadó műtárgy szerződésmódosítás

KSZ-2017000227 ügyfélszolgálati rendszer fejlesztése

DP előmechanika kábel bontási jk

Bontási jegyzőkönyv Budapest VIII. kerület Asztalos Sándor út 3. sz. alatt lévő telepen meglévő műhelyépület átalakítása mosoda-varroda elhelyezésére

Vagyon- és felelősségbiztosítás összegezés

KSZ-2017000301 Vagyon- és felelősségbiztosítás 2017-2020

Szennyvíztisztító telepen rácsszemét kezelő berendezés felújítása Ajánlattételi felhívás

Szennyvíztisztító telepen rácsszemét kezelő berendezés felújítása Dokumentáció

KSZ-2017000322 Oracle támogatás biztosítása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére

Csatornarekonstrukció kivitelezés X/1 Műegyetem rakpart PentaKft KSZ2017000351

Csatornarekonstrukció kivitelezés X/2 Dózsa György út BonexKft KSZ2017000352

KSZ-2017000413 Kamera és kamerahordozó beszerzése

KSZ-2017000425 DP előmechanika elektromos betápláló vezeték vállalkozási szerződés

KSZ-2017000474 Rácsszemét kezelő berendezés telepítése

Csatornarekonstrukció kivitelezés XI/1 Vágány utca SADEKft KSZ2017000521

Csatornarekonstrukció kivitelezés XI/2 Vágány utca BonexKft KSZ2017000520

Csatornarekonstrukció kivitelezés XI/3 Vágány utca PentaKft KSZ2017000519

Csatornarekonstrukció kivitelezés XI/4 Hermina út ColasZrt KSZ2017000522

Csatornarekonstrukció tervezés I/1 II. Rókushegyi lépcső KSZ2017000523

Csatornarekonstrukció tervezés I/2 XIII. Frangepán utca KSZ2017000524

Csatornarekonstrukció tervezés I/3 XIII. Pannónia utca KSZ2017000525

Csatornarekonstrukció tervezés I/4 XIII. Petneházy utca KSZ2017000526

Csatornarekonstrukció tervezés I/5 XIII. Röppentyű utca KSZ2017000527

Csatornarekonstrukció tervezés I/6 XIII. Szent László út KSZ2017000528

Csatornarekonstrukció tervezés I/7 XIII. Szent László út KSZ2017000529

Csatornarekonstrukció tervezés I/8 XIV. Nagy Lajos király útja KSZ2017000531

Csatornarekonstrukció tervezés I/9 XIV. Virradat utca KSZ2017000532

Csatornarekonstrukció tervezés I/10 XX. Rákóczi utca KSZ2017000533

Csatornarekonstrukció tervezés I/11 XX. Szent Imre herceg utca KSZ2017000534

Csatornarekonstrukció tervezés I/12 XX. Török Flóris utca KSZ2017000535

KSZ-2017000649 vállalkozási szerződés VII. épület átépítése

Ajánlattételi felhívás optikai kábel 2017

Közbeszerzési dokumentumok optikai kábel kiépítése 2017

Automata átemelő telepek rekonstrukciója Ajánlattételi felhívás

Automata átemelő telepek rekonstrukciója Dokumentáció

Csatornarekonstrukció kivitelezés XII/1 PentaKft KSZ-2017000680

Csatornarekonstrukció kivitelezés XII/2 BonexKft KSZ-2017000679

FCSM Zrt. adathálózat technológiájának fejlesztése bontási jk

Csatornavizsgáló berendezések tájékoztatás eljárás megindításáról

Csatornavizsgáló berendezések közbeszerzési dokumentumok

Csatornavizsgáló berendezés ajánlattételi felhívás

Csatornavizsgáló berendezés Rausch nyilatkozat

Csatornavizsgáló berendezések - berendezés lista

Csatornarekonstrukció kivitelezés XI/1 Vágány utca módosítás KSZ2017000708

Csatornavizsgáló berendezések ISO tanúsítvány

Csatornavizsgáló berendezés Szarvasimpex nyilatkozat

Csatornavizsgáló berendezések Szarvasimpex nyilatkozat 2

Automata átemelő telepek rekonstrukciója-kiegészítő tájékoztatás megadása és közbeszerzési dokumentumok módosítása

Műhelyépület átalakítása mosoda-varroda elhelyezésére EMEF Kft KSZ-2017000717

Csatornavizsgáló berendezések Rausch nyilatkozat 11.10

Csatornavizsgáló berendezése Szarvasimpex nyilatkozat 11.10

Csatornavizsgáló berendezések AF módosítás

Csatornavizsgáló berendezések - kapcsolódó szerződések

Csatornavizsgáló berendezések -Közbeszerzési Hatóság tájékoztatás

KSZ-2017000720 Cseppfolyós oxigén szállítása

Automata átemelőtelepek rekonstrukciója - bontási jegyzőkönyv

Elektromos kapcsoló-, és vezérlő szekrények cseréje távfelügyelettel automata átemelő telepeken Ajánlattételi felhívás

Elektromos kapcsoló-, és vezérlő szekrények cseréje távfelügyelettel automata átemelő telepeken Dokumentáció

KSZ-2017000761 vállalkozási szerződés optikai kábel I. rész

KSZ-2017000792 vállalkozási szerződés optikai kábel II. rész

Elektromos kapcsoló-, és vezérlő szekrények cseréje távfelügyelettel automata átemelő telepeken-bontási jegyzőkönyv

KSZ-2017000846 KGFB-CASCO 2018

KSZ-2018000003 DBH megbízási szerződés meghosszabbítása

KSZ-2018000004 DBH követelésvásárlási szerződés meghosszabbítása

KSZ-2017000893 villamosenergia beszerzés

KSZ-2017000665 Vasklorid beszerzése

Csatornarekonstrukció kivitelezés XIII/1 BonexKft KSZ-2018000011

KSZ-2018000103 Átemelőrekonstrukció Battyhányi u.

KSZ-2018000104 Átemelőrekonstrukció Méta u.

Automata átemelők távközlési rendszer bővítése ajánlattételi felhívás

Automata átemelők távközlési rendszer bővítése közbeszerzési dokumentumok

Csatornarekonstrukció kivitelezés XIII/1 BonexKft Szerződésmódosítás KSZ-2018000137

KSZ-2018000134 Elektromos kapcsoló-, és vezérlő szekrények cseréje távfelügyelettel automata átemelő telepeken

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére geodéziai munkák elvégzése KSZ2018000139

Technológiai vízellátás fejlesztése: ajánlattételi felhívás

Technológiai vízellátás fejlesztése: közbeszerzési dokumentumok

Technológiai vízellátás fejlesztése: költségvetés1

Technológiai vízellátás fejlesztése: költségvetés2

Technológiai vízellátás fejlesztése: költségvetés3

Automata átemelők távközlési rendszer bővítése : bontási jegyzőkönyv

KSZ-2018000160 Iszapsűrítés polielektrolit beszerzés

KSZ-2018000161 Iszapvíztelenítés polielektrolit szerződés

Csatornarekonstrukció kivitelezés XIV/1 BonexKft KSZ2018000191

Csatornarekonstrukció kivitelezés XIV/2 PentaKft KSZ2018000192

Csatornarekonstrukció kivitelezés XIV/3 BonexKft KSZ2018000190

Csatornarekonstrukció kivitelezés XIV/4 Sade MM Kft KSZ2018000189

Csatornarekonstrukció kivitelezés XIV/5 CoalsZrt KSZ2018000193

KSZ2018000222 Volvo Hungária Kft 2db konténerszállító tehergépjármű

KSZ2018000229 Fertőtlenítő rendszer bővítése és UV-C besugárzó lámpacsere a Dél-pesti Szennyvíztisztító telepen-1 rész

KSZ2018000230 Fertőtlenítő rendszer bővítése és UV-C besugárzó lámpacsere a Dél-pesti Szennyvíztisztító telepen-2 rész

KSZ2018000231 Collin Center Plusz Kft Békásmegyeri szivattyútelepre 3 db szennyvízszivattyú és hozzá kapcsolódó 3 db gépi mozgatású szívóoldali tolózár beszerzése és üzembe helyezése

KSZ-2018000156 Iszapsűrítéshez szükséges polielektrolit beszerzése

KSZ-2018000254 Oracle támogatás biztosítása

KSZ-2018000255 PSS távközlési rendszer bővítése

KSZ-2018000246 szerződésmódosítás

KSZ-2018000390 Hőközpont üzemeltetése

Csatornarekonstrukció kivitelezés XIV/2 Penta Kft Szerződésmódosítás KSZ-2018000489

HNT indításáról publikus tájékoztatás

HNT felhívás módosított

HNT felhívás

HNT ajánlatban be nem nyújtandó dokumentumok

HNT ajánlatban benyújtandó dokumentumok

HNT szerződéstervezet, műszaki leírás

Nyílt eljárás összegezés

Nyílt eljárás ajánlatban csatolandó dokumentumok

Nyílt eljárás ajánlati felhívás

Nyílt eljárás külön felhívásra dokumentumok

Nyílt eljárás műszaki leírás, szerződéstervezet

Nyílt eljárás hiánypótlási felhívás

Csatornarekonstrukció kivitelezés XV/1 Penta Kft KSZ2018000553

Csatornarekonstrukció kivitelezés XV/2 Colas Zrt KSZ2018000556

Csatornarekonstrukció kivitelezés XV/3 Colas Zrt KSZ2018000554

Csatornarekonstrukció kivitelezés XV/4 SADE MM Kft KSZ2018000552

Licenszjog hnt ajánlattételi felhívás

Licenszjog hnt közbeszerzési dokumentumok

Licenszjog hnt módosított ajánlattételi felhívás

Licenszjog hnt módosított közbeszerzési dokumentumok

Licenszjog hnt korábbi szerződés 1

Licenszjog hnt korábbi szerződés 2

KSZ2018000597 Egy darab új nyergesvontató beszerzése

Csatornarekonstrukció kivitelezés XV/4 Szerződémódosítás KSZ2018000638

KSZ2018000703 Olfakrometriás mérések elvégzése

KSZ2018000700 Egy darab új tehergépjármű alváz beszerzése

KSZ2018000715 Digitális szakági nyilvántartó rendszer karbantartása

KSZ2018000712 Vegyszerek beszerzése FCSM Zrt. részére

KSZ-2018000713 Üzemanyagok beszerzése

KSZ-2018000750 villamosenergia beszerzése

KSZ-2019000009_WTW online szerződés

Csatornarekonstrukció kivitelezés XVI Bonex Kft KSZ2019000039

Csatornarekonstrukció kivitelezés XVII Colas Zrt KSZ2019000064

KSZ-2019000088 Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás

KSZ-2018000738 Szennyvíziszap hasznosítása

KSZ-2018000676 Közcsatornák javítása

VSZ Hydrotec segédkeretes önszintező aknafedlapok KSZ2019000108

VSZ Hydrotec segédkeret nélküli önszintező aknafedlapok KSZ2019000109

Csatornarekonstrukció kivitelezés XVII Colas Zrt módosítás KSZ2019000209

Csatornahálózat preventív/eseti csótánymentesítése KSZ2019000256

KSZ-2019000262 Telepített gázérzékelők karbantartása

KSZ-2019000234 Oracle support

KSZ-2019000285 Hőtermelő karbantartás

KSZ-2019000428 villamos energia adásvételi szerződés

KSZ-2019000567 Optikai kábel kiépítése

KSZ-2019000581 iszapvíztelenítés rekonstrukciója

KSZ2019000631 Keretmegállapodás Penta Kft

KSZ2019000635 Keretmegállapodás SADE Kft

KSZ2019000636 Keretmegállapodás Bonex Kft

KSZ2019000637 Keretmegállapodás Colas Zrt

KSZ2019000589 Pozsonyi úti záporkiömlő csatornán kettős elzárás megvalósítása Penta Kft

KSZ-2019000645 Cseppfolyós oxigén beszerzése

KSZ2019000722 Duna utcai főgyűjtő csatorna belső megerősítési munkái

KSZ-2019000724 Iszapvíztelenítési rendszer bővítése

KSZ2019000763 Pannónia utcai csatornarekonstrukció

KSZ-2019000759 - tetőszigetelés

KSZ-2019000805 komplex szolgáltatás

KSZ-2019000812_Megbízási szerződés

KSZ-2019000813_Követelésvásárlási szerződés

KSZ-2020000014 Rausch javítás karbantartás

KSZ-2018000551 KGFB

KSZ2019000589 Pozsonyi úti záporkiömlő csatornán kettős elzárás megvalósítása Penta Kft módosítás

KSZ-2020000045 tehergépjármű alváz

KSZ2020000094 Termofil rothasztó födémszerkezetének felújítása PasaSpeciál Kft

KSZ-2020000093 kombinált célgép

KSZ-2020000110 Budaörs közmű alaptérkép készítése

KSZ-2020000184_Távközlési rendszer bővítése

KSZ-2020000196 Oracle szerződés

Csatornarekonstrukció kivitelezés I/1rész Arany János utca Bonex Kft KSZ2020000323

Csatornarekonstrukció kivitelezés I/2rész Kerepesi úti fcs SadeMM Kft KSZ2020000324

Csatornarekonstrukció kivitelezés I/3rész Péter Pál utcai fgy Bonex Kft KSZ2020000322

Csatornarekonstrukció kivitelezés II/1rész Guyon Richárd utca Penta Kft KSZ2020000328

Csatornarekonstrukció kivitelezés II/2rész Dózsa György út Váci út Colas zrt KSZ2020000327

Csatornarekonstrukció kivitelezés II/3rész Dózsa György út Tüzér utca Colas zrt KSZ2020000325

Csatornarekonstrukció kivitelezés II/4rész Dózsa György út Szabolcs utca Colas zrt KSZ2020000326

KSZ2020000429 Konténerszállító beszerzése FCSM Zrt. részére

KSZ2020000461 Termofil rothasztó födémszerkezetének felújítása módosítás

KSZ2020000553 Kombinált csatornatisztító célgép beszerzése

KSZ-2020000539 üzemanyag szállítása

KSZ-2020000649 HV turbó alkatrész

KSZ2020000663 Két darab új ADR-es tartályos félpótkocsi beszerzése

KSZ2020000664 Olfaktometriás mérések elvégzése

KSZ2020000661 Csurgalékvíz ideiglenes tárolásának kiépítése

KSZ2021000001 digitális nyilvantartó rendszer karbantartása TC&C Kft

KSZ2021000042 Búvár-kézi kamerás tgk Szarvasimpex Kft

KSZ2021000085 Elektronikus biztonságtechnikai rendszerek karbantartása NSL Security Kft.

KSZ-2021000115 Polielektrolit beszerzése

KSZ-2021000144 Gépjármű flotta bővítése

Csatornarekonstrukció kivitelezés III/1rész Dózsa György út Kassák Lajos utca Colas Zrt KSZ2021000191

Csatornarekonstrukció kivitelezés III/2rész Dózsa György út Lehel utca Penta Kft KSZ2021000189

Csatornarekonstrukció kivitelezés III/3rész Szent László út Ambrus u SADE MM Kft. KSZ2021000187

Csatornarekonstrukció kivitelezés III/4rész Szent László út Szegedi út SADE MM Kft. KSZ2021000190

Csatornarekonstrukció kivitelezés III/5rész Péter Pál utcai főgyűjtő Bonex Kft KSZ2021000188

KSZ2021000196 Budaörs közmű alaptérkép szerződés módosítás

KSZ2021000268 Oracle támogatás biztosítása az FCSM Zrt. részére

KSZ2021000282 Szennyvíztechnológiai vegyszerek szállítása II

KSZ2021000284 Csatornahálózat preventív eseti csótánymentesítése

KSZ2021000285 Védőkesztyűk konszignációs kihelyezése

KSZ2021000266 Vagyon- és felelősségbiztosítás 2021-2024

Csatornarekonstrukció kivitelezés III/4rész Szent László út SADE MM Kft. módosítás KSZ2021000357

KSZ2021000389 3db kamerarendszer Szarvasimpex Kft

KSZ-2021000290 Vas(III)-klorid oldat szállítása VízTEC Zrt

Csatornarekonstrukció kivitelezés I/2rész Kerepesi úti főgyűjtő SADE MM Kft. módosítás KSZ2021000437

Csatornarekonstrukció kivitelezés III/3rész Szent László út SADE MM Kft módosítás KSZ2021000485

Csatornarekonstrukció kivitelezés IV ütem Arany János utca Bonex Kft KSZ2021000528

KSZ2021000538 Biofor szűrőmedencék felújítása Pasa Speciál Kft

KSZ-2021000509 Billenőplatós tehergépjármű beszerzése Eurotrade

KSZ-2021000537 Háztartási papíráruk beszerzése I-COM Irodaellátás Kft

KSZ-2021000569 Szennyvíztisztító telep leválasztó rendszerbővítés MM Épületgépészeti Kft

KSZ-2021000600 Búvár tgk alváz beszerzése Eurotrade Kft

KSZ-2021000586 Villamosenergia adásvételi szerződés

KSZ-2021000610 Geodéziai munkák elvégzése az FCSM Zrt. részére Argon-Geo Mérnöki Iroda

KSZ-2021000634 Telepített gázérzékelő berendezések karbantartása

KSZ-2021000737 Zsilip utcai rácsgépházak felújítása

SZ-22000024_SZBCS2022 Cseppfolyós oxigén szállítása Messer Hungarogáz Kft

SZ-22000030_SZBCS2022 Rausch csatornavizsgáló berendezések karbantartása Szarvasimpex Kft.

SZ-22000032_BERO2022 Búvár-kézi kamerás tgk Szarvasimpex Kft

SZ-22000134_BERO2021 Búvár tgk alváz beszerzése módosítás

SZ-22000135_BERO2021 Billenőplatós tehergépjármű beszerzése módosítás

SZ-22000262_SZBCS2022 3,5 t alatti gépjárművek javítása Wallis Kerepesi Úti Autó Kft

SZ-22000260_SZBCS2022 Oracle támogatás biztosítása

SZ-22000282_BERO2021 Zsilip utcai rácsgépházak felújítása Szerződésmódosítás

Csatornarekonstrukció kivitelezés V/1rész Arany János utca Bonex Kft SZ-2022000276_BERO2022

Csatornarekonstrukció kivitelezés V/2rész Klapka utca Colas Zrt SZ-22000279_BERO2022

Csatornarekonstrukció kivitelezés V/3rész Szent László út (Országbíró-Petneházy) Sade MM Kft SZ-22000281_BERO2022

Csatornarekonstrukció kivitelezés V/4rész Szent László út (Petneházy utca - Frangepán utca) Sade MM Kft SZ-22000275_BERO2022

Csatornarekonstrukció kivitelezés VSZ/5rész Ady Endre út Penta Kft SZ-22000277_BERO2022

SZ-22000280_BERO2022 A-vonali biológiai műtárgy felújítása Akvi Patent Zrt

SZ-22000262_SZBCS2022 Hach Lange gyártmányú mérőműszerek karbantartása

SZ-22000330_SZBCS2022 Smart Metering Solutions Kft

SZ-22000350_SZBCS2022 Hőtermelő és légkezelő berendezések üzemeltetése

SZ-22000384_SZBCS2022 Speciális tevékenységet igénylő feladatok ellátása Pasa Speciál Kft

SZ-22000444_BERO2022 Távközlési rendszer tervezése és karbantartása

SZ-22000479_BERO2022 Hőközponti rendszer felújítása THERMOWATT Kft

SZ-22000498_BERO2022 Záporvíz leválasztó rendszer építészeti felújítása SPCL Zrt

SZ-22000525_BERO2022 Napelempark telepítése Turul Green Kft

SZ-22000534_BERO2022 Hőközponti rendszer felújítása módosítás

SZ-22000557_BERO2022 Irodaépület hőközpont felújítása

Csatornarekonstrukció kivitelezés V/3rész Szent László út módosítás SZ-22000561_BERO2022

Csatornarekonstrukció kivitelezés V/4rész Szent László út módosítás SZ-22000562_BERO2022

SZ-22000563_BERO2022 A-vonali biológiai műtárgy felújítása módosítás

SZ-22000557_BERO2022 Irodaépület hőközpont felújítása

SZ22000567_SZBCS2022 Olfaktometriás mérések elvégzése

SZ22000567_SZBCS2022 Optikai kábel hálózat kiépítése, üzemeltetése

SZ-22000537_SZBCS2022 Szennyvíziszap hasznosítása módosítás

SZ22000568_BERO2022 Biogáz üzem felújítása

SZ-22000593_BERO2022 Energiatermelő rendszerek elektromos felújítása

SZ-22000595_BERO2022 Szennyvízhő hasznosító hőközpont felújítási-átépítési munkálatainak elvégzése

SZ-23000008_SZBCS2023 Digitális szakági nyilvántartó rendszer karbantartása

SZ-2300007_SZBCS2023 KGFB 2023

SZ-23000016/BERO2023 Röppentyű utcai csatorarekonstrukció Agriapipe Kft